Logo

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji


Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000001

Zahájení projektu: 1. 11. 2015

Ukončení projektu: 31. 10. 2021

Celkové způsobilé výdaje projektu: 24 084 012,40 Kč

Kontaktní e-mail: kap@kraj-jihocesky.cz

CÍL PROJEKTU

Dlouhodobým cílem projektu je vznik funkčního systému spolupráce mezi všemi aktéry v oblasti vzdělávání, zlepšení řízení, rozvoje hodnocení kvality a plánování strategických kroků k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a vzdělávací soustavy Jihočeského kraje a rozvoj potenciálu každého žáka. Výsledkem by mělo být nastavení systému akčního plánování v oblasti vzdělávání v Jihočeském kraji.

Projekt je realizován a podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Nové tematické setkání

Dne 5. 11. 2018 se uskuteční tematické setkání na téma Kázeňské problémy žáků středních škol a způsoby jejich řešení ve školních řádech. Setkání se bude konat v zasedací místnosti č. 325 v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, B. Němcové 49/3, České Budějovice.

Více informací na https://kap.kraj-jihocesky.cz/cs/tematicka-setkavani.

Dotazník pro tematická setkávání

Aby pro vás byla naše tematická setkávání co nejužitečnější, obrátili jsme se na vás s prosbou o vyplnění dotazníku, v němž jste mohli zvolit, jakým tématům byste se chtěli věnovat. Děkujeme všem 777, kteří dotazník vyplnili. Výsledky nyní zpracováváme, abychom vás mohli na podzim pozvat na nové semináře.

 

Tematická setkání v březnu a dubnu

27. března a 9. dubna se zájemci mohli seznámit s Riziky virtuálního světa ve školství, jimiž je provedl Ing. Petr Šmíd z prachatické organizace Portus. Informacemi nabitý workshop nahlédl na fungování kyberprostoru a na rizika, která se v něm otvírají.

Tematická setkání v únoru

20. a 26. února proběhla tematická setkání nazvaná Plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán u žáků základních a středních škol v souvislosti s vyhláškou č. 27/2016 Sb. Lektorkou byla Mgr. Marika Kropíková, odbornice certifikovaná MŠMT pro oblast společného vzdělávání. Všechny termíny byly plně obsazené, účastníci se dozvěděli základní informace o tom, kdy a jak tvořit plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány.

Subscribe to