Spolupráce s MAP

V projektu KAP III probíhá po celou dobu realizace spolupráce RT KAP III s realizátory projektů MAP, resp. bylo navázáno na již fungující spolupráci z realizace projektu KAP v letech 2015–2021. Tato spolupráce byla již projednána před koncem realizace projektu KAP, kdy byly po dohodě s MAP stanoveny následující aktivity:

  • pokračování pravidelného předávání informací v rámci setkání organizovaných realizátorem P-AP včetně předávání informací o investicích do infrastruktury (RT KAP předává MAP informace o investičních projektech středních škol a z oblasti speciálního školství; pro oblast zájmového, neformálního vzdělávání a celoživotního učení je zástupci MAP dohodnuto, že RT KAP provádí sběr projektových záměrů od krajem zřizovaných organizací a ve spolupráci s MAP tzv. nadregionálních projektových záměrů, záměry v jednotlivých ORP pak sbírají a schvalují jednotlivé MAP)
  • pokračování předávání informací prostřednictvím zástupce RT KAP III v řídících výborech MAP: členkou řídících výborů všech MAP je od července 2023 Lenka Nováková – e-mail: novakoval@kraj-jihocesky.cz, případně kap@kraj-jihocesky.cz, telefon: 386 720 940
  • v případě potřeby setkání z iniciativy RT KAP III
  • možnost účasti zástupců MAP v jednotlivých pracovních týmech: tři zástupkyně MAP (2 z MAS Rozkvět a 1 z MAS Sdružení Růže) pracují v týmech KARIPO a podnikavost Podpora pracovníků ve vzdělávání; je tak zajištěna informovanost směrem k MAP o přípravě KAP III a navrhovaných implementačních aktivitách

Realizátoři MAP v jednotlivých ORP

Realizátor MAP ORP
Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. ORP Český Krumlov
Místní akční skupina Blatensko, o.p.s. ORP Blatná
MAS Česká Kanada, o.p.s. ORP Dačice
MAS Česká Kanada, o.p.s. ORP Jindřichův Hradec
MAS Lužnice, z.s. ORP Soběslav
MAS Lužnice, z.s. ORP Tábor
Místní akční skupina Pomalší o.p.s. ORP Kaplice
MAS Rozkvět, z.s. ORP České Budějovice
MAS Sdružení Růže z.s. ORP Trhové Sviny
MAS Strakonicko, z.s. ORP Strakonice
Místní akční skupina Střední Povltaví z. s. ORP Milevsko
MAS Šumavsko, z.s. ORP Prachatice
MAS Šumavsko, z.s. ORP Vimperk
Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. ORP Třeboň
MAS VLTAVA, z.s. ORP Týn nad Vltavou
MAS Vodňanská ryba, z.s. ORP Vodňany
Svazek obcí regionu Písecko ORP Písek
   

Informace o změně zástupce KAP v ŘV MAP

28. 6. 2023 poslala Mgr. Jarkovská e-mailem všem MAP informaci o tom, že od 1. července 2023 je zástupcem za KAP III v řídících výborech všech ORP v Jihočeském kraji Lenka Nováková a že oficiální jmenování zástupce v ŘV bylo odesláno prostřednictvím datové schránky

 

Informace o schválení investičních rámců

1. 2. 2022 poslala Mgr. Jarkovská e-mailem všem MAP informaci o schválení aktualizovaných seznamů investičních projektů (Rámec pro investice do infrastruktury v kraji pro SŠ, VOŠ a konzervatoře a Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro oblast zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení) Pracovní skupinou vzdělávání dne 17. 1. 2022 (odkaz na schválené rámce zde)


Setkání tvůrců MAP a KAP v Jihočeském kraji

Poslední setkání tvůrců MAP a KAP proběhlo 21. 9. 2023 v sídle NPI České Budějovice (Hlinsko). Za realizační tým KAP III se zúčastnila Lenka Nováková; projednávala se následující témata: aktuální informace z projektu P-AP, informace k projektům IKAP II a III, informace k připravovanému projektu IDZ, informace k projektům IPs Kurikulum, Střední článek a Datová politika, výměna zkušeností MAP s podávání projektů do výzvy APÚ - MAP IV

 

22. 6. 2023 se v sídle NPI ˇVeské Budějovice uskutečnilo 7. setkání tvůrců MAP a KAP, realizační tým KAP III se zúčastnily Mgr. Lucie Jarkovská a Mgr. Jana Vonášková Poračanová; projednávala se následující témata: výzvy APU I včetně připravované Implementace Dlouhodobého záměru JčK, sdílení zkušeností s ukončováním projektů MAP a KAP, možnosti spolupráce s knihovnou v rámci MAP

 

16. 3. 2023 se se prostřednictvím MS Teams uskutečnilo 6. setkání tvůrců MAP a KAP, za realizační tým KAP III se zúčastnila Mgr. Lucie Jarkovská; projednávala se následující témata: aktuální informace z projektu P-AP, představení projektů IPs Střední článek, Kurikulum, Datová agenda, výzva č. 02_23_018 Akční plánování v území – MAP IV, IDZ

 

16. 2. 2023 se v sídle NPI České Budějovice uskutečnilo 5. setkání tvůrců MAP a KAP, za realizační tým KAP III se zúčastnila Mgr. Lucie Jarkovská;  projednávala se následující témata: informace k pracovnímu podkladu k výzvě Akční plánování v území I OP JAK – MAP IV a IDZ, aktuální informace z KAP III; I-KAP II a III; NPI ČR, OP VVV, OP JAK, sdílení zkušeností s realizací MAP III, možnosti podpory začínajících, uvádějících učitelů i vedení škol, aktivity využitelné ZŠ při práci s revidovaným Rámcovým vzdělávacím programem v ICT

 

8. 12. 2022 se v sídle NPI České Budějovice uskutečnilo 4. setkání tvůrců MAP a KAP, za realizační tým KAP III se zúčastnil Ing. Hynek Čížek, Ph.D.; projednávala se následující témata: aktuální informace z projektu P-AP, aktuality z KAP III, NPI ČR, OP JAK a NPO, systém podpory nadání v rámci NPI ČR


15. 9. 2022 se v sídle NPI České Budějovice uskutečnilo 3. setkání tvůrců MAP a KAP, za realizační tým KAP III se zúčastnila Mgr. Lucie Jarkovská; projednávala se následující témata: aktuální informace z projektu P-AP: strategické týmy, sběr příkladů dobré praxe, informace ze vzdělávací oblasti – systémové projekty NPI ČR, Edusíť, jednotný model akčního plánování, aktuální informace Řídícího orgánu OP VVV pro realizátory MAP: doplňující informace k vyplnění tabulek investičních priorit SR MAP 2021- 27 - Pravidla aktualizace Strategického rámce MAP, nejčastější pochybení zjištěná při kontrole ZZoR MAP II a prvních ZoR MAP III, plán další on-line hromadné konzultace se zástupci ŘO na téma „Nejčastější chyby v ZoR a ŽoP“, on-line hromadné konzultace – Šablony OP JAK

 

12. 5. 2022 se v sídle NPI České Budějovice uskutečnilo 2. setkání tvůrců MAP a KAP, které proběhlo v rámci projektu „Metodická podpora akčního plánování“ (P-AP); za realizační tým KAP III se zúčastnila Mgr. Lucie Jarkovská; projednávala se následující témata: aktivity NPI České Budějovice, aktuální informace z projektu P-AP: strategické týmy, sběr příkladů dobré praxe, změny výzvy a Postupů MAP III, pokračování akčního plánování v OP JAK, Národní plán obnovy – projekty NPI ČR (digitalizace a doučování), IROP tour, Šablony I v OP JAK, novinky ze vzdělávací oblasti, aktuální dotační tituly, příloha č. 2, aktuální informace o projektech Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II a III včetně přehledu zapojených ZŠ do klíčové aktivity „Podpora polytechnického vzdělávání“ (kroužky a projektové dny na partnerských SŠ)

 

10. 2. 2022 se uskutečnilo 1. setkání (distanční) tvůrců MAP a KAP v Jihočeském kraji; připravili ho zástupkyně projektu „Metodická podpora akčního plánování“ (P-AP); za realizační tým KAP III se zúčastnila Mgr. Lucie Jarkovská, Ing. Michaela Kleinová Pešková a Lenka Nováková; projednávala se následující témata: představení projektu P-AP a jeho aktivit v příštích dvou letech, nejdůležitější novinky z projektů  KAP III, IKAP II a III, SYPO a APIV B