Dokumenty RSK ke KAP

Některé důležité dokumenty zpracované realizačním týmem projektu KAP III musí být schváleny Regionální stálou konferencí. Zde přinášíme přehled usnesení RSK ke schváleným dokumentům.

Usnesení vydaná pro dokumenty projektu KAP III

Usnesení – schválení Regionálního akčního plánu Jihočeského kraje 2021+ k 21. 3. 2023

Schválení RAP 2021+ bylo včetně aktualizované přílohy Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona

Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle par. 16 odst. 9 školského zákona (aktualizace 2023_03)

Usnesení – schválení aktualizace Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury pro oblast zájmového a neformálního vzdělávání a CŽU (2023_03)

 

 

Usnesení - schválení Regionálního akčního plánu Jihočeského kraje 2021+ k 6. 9. 2022

Schválení RAP 2021+ k 6. 9. 2022 se týká i příloh, tedy mimo jiné i dvou seznamů investičních projektů:

Projekty_SŠ_VOŠ_KON_final-06092022

Projekty_speciální-školy_final-06092022

 

Usnesení – schválení aktualizace Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury SŠ a VOŠ k 25. 3. 2022

Usnesení – schválení aktualizace Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury pro oblast zájmového a neformálního vzdělávání a CŽU

Usnesení – schválení Regionálního akčního plánu Jihočeského kraje 2021+ k 24. 8. 2021

Schválení RAP 2021+ k 24. 8. 2021 se týká i příloh, tedy mimo jiné i dvou seznamů investičních projektů:

  • Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol
  • Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona 
     

Usnesení vydaná pro dokumenty projektu KAP

Usnesení - schválení Dokumentu KAP II k 18. 5. 2020

Usnesení - schválení dokumentu Prioritizace potřeb (KAP II)

Usnesení - schválení aktualizace Seznamu projektových záměrů k 14. 8. 2019

Usnesení - schválení aktualizace Seznamu projektových záměrů k 22. 11. 2018

Usnesení - schválení Dokumentu KAP k 14. 3. 2017 

Usnesení - schválení aktualizace Seznamu projektových záměrů k 14. 3. 2017

Usnesení - schválení dokumentu Prioritizace potřeb

Usnesení - schválení Seznamu projektových záměrů k 13. 6. 2016