Zdroje pro 2. stupeň ZŠ

Khan Academy je vzdělávací web, který zdarma nabízí výuková videa zejména z matematiky (algebra, aritmetika, trigonometrie, geometrie), organické chemie, kosmologie a astronomie či programování. Existuje také v podobě mobilní aplikace Perpetuum. Vyžaduje základní registraci.

Scio zpřístupnilo částečně zdarma, popř. za dobrovolný příspěvek; většina obsahu zůstává za poplatek) procvičovací testy z matematiky (např.: algebra, analytická geometrie, matematická analýza) a českého jazyka (např.: mluvnice, literární historie, literatura a čtenářská gramotnost, mluvnice, sloh a komunikace). Testy jsou určeny pro všechny ročníky SŠ a nasměrují vás na odkaz pro děti a rodiče či odkaz pro školu (učitele) – nutné zadat kód školy a heslo pro přihlášení do aplikace ScioDat (pokud jimi nedisponujte, použijte odkaz pro děti a rodiče).

Nakladatelství Fraus nabízí za poplatek všechny své elektronické učebnice (všechny předměty) pro základní i střední školy a také své tištěné pracovní sešity (nabídka může pomoci hlavně rodičům pro domácí procvičování). Další web  nakladatelství Škola s nadhledem slouží také pro procvičování. Vzdělávací portál Fred nabízí za poplatek (ve zkušební verzi na 30 dní zdarma) knihovnu multimediálních výukových materiálů, testových úloh a testů, doplňkové materiály k učebnicím, které jsou univerzálně využitelné, jednoduchý nástroj pro přípravu výuky a tvorbu interaktivních prezentací, prostor pro sdílení a komunikaci se žáky a kolegy na škole, také přehledy a statistiky.

Procvičování češtiny odkudkoliv a v čemkoliv, od interaktivní tabule až po mobil je dostupné na Umíme česky. Mluvnice, pravopis, práce s textem a netradiční postupy výuky jsou perfektně zpracované od lehké do těžké obtížnosti ve velmi přehledných formátech.

Moderní vzdělávací on-line kurzy nabízí portál Red Monster. Obsahuje kompletní učivo pro dané předměty a ročníky, za poplatek.

Matika.in nabízí alternativní pohled na výuku matematiky pro 1.–9. ročník základních škol. Jde o on-line procvičování úloh. Neomezené množství úloh, automatická kontrola vyřešených úloh, možnost volit obtížnost i úlohy.

Zlatka.in se zaměřuje na zlepšení finanční gramotnosti žáků prostřednictvím online testů a her a také pomocí pracovních listů (ty je nutné tisknout a jsou vhodné spíše pro práci ve škole). Pokud se zaregistrují na webu i rodiče, mají možnost zpětné kontroly vyřešených úkolů.

Geograf.in nabízí procvičení zeměpisu formou slepých map, her a dalších typů úloh vždy s ohledem na daný zeměpisný kontinent.

Umímeto.cz je platformou umožňující procvičování látky z češtiny, angličtiny, němčiny, matematiky, programování, zeměpisu, biologie, chemie nebo cvičení zaměřená na fakta. Pro učitele je poskytována školní zkušební licence zdarma na 2 měsíce, nutná registrace.

GeoGebra je bezplatným programem pro interaktivní výuku funkcí, aritmetiky, geometrie, algebry, analýz a dalších oblastí. Poskytuje i matematické aktivity pro věk 15–18 let. Program lze kromě stažení (off-line použití) využívat i on-line. Umožňuje stažení řady specifických aplikací (i pro mobilní zařízení). GeoTest je učební pomůcka pro zadávání, řešení a vyhodnocování geometrických konstrukčních úloh v úzké návaznosti na GeoGebru, která je jejím jádrem. Hodí se především na výuku planimetrie.

Uceleně velmi dobře zpracované učebnice matematiky a fyziky pro 2. stupeň základní školy a pro vyšší gymnázia naleznete na Realisticky.cz. Autorem je jihočeský učitel Martin Krynický. Naleznete zde, jak výukový materiál s vyřešenými příklady, tak příklady jako samostatné zadání.

Matematika polopatě je web zaměřený pro žáky a studenty základních, středních a vysokých škol. Nabízí desítky on-line polopaticky psaných článků o matematice pro všechny různé třídy, naleznete zde postupy, vysvětlení, obrázky, příklady a testy.

 Výukový on-line materiál Doktor Matika poskytuje na své platformě srozumitelně zpracovaný výklad jako videonahrávku.

 

 Portál prvky.com obsahuje výklady některých kapitol z chemie. Je zde podrobně zpracovaná periodická tabulka prvků.  

 

Help for English zpřístupnil svoji výukovou aplikaci English Me pro všechny žáky, studenty a učitele na jeden týden zdarma. Aplikace nabízí výukové materiály, testy, cvičení, rady apod. Příspěvky jsou tvořeny zkušenými učiteli a lektory angličtiny.

Duolingo je oblíbená platforma pro výuku jazyků. 

Stránky Němčina zdarma nabízí testy, vysvětlení gramatiky a slovní zásoby, reálie a mnoho dalšího z oblasti německého jazyka a germanistiky.

Nyní můžete mimořádně pro své domácí studium využívat licence Study balíčků Lingea.cz zdarma. Najdete zde rozsáhlou gramatiku, konverzaci, mluvnici či bohatý slovník slangu, a to vše pro 6 hlavních jazyků (angličtina, francouzština, italština, němčina, ruština, španělština).

Učebnice a pracovní sešity Hejného metody vydané H-mat, o.p.s., v elektronické podobě po dobu uzavření škol zdarma k dispozici i s metodikami. On-line prostředí umožňuje i tvorbu vlastních pracovních listů.

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA nabízí možnost vyzkoušet na 30 dní zdarma Multimediální interaktivní učebnice (MIUČ+). Obsahují materiály pro 1. i 2. stupeň základních škol.

Nabla.cz se zaměřuje hlavně na matematiku, v menší míře pak na fyziku, biologii, češtinu, chemii a programování. Na stránce lze najít řešené příklady z uvedených předmětů.

Organizace Člověk v tísni se rozhodla nabídnout učitelům zdarma své výukové a vzdělávací materiály. Zpřístupnila jim přes 270 audiovizuálních lekcí obsahujících dokumentární, ale i hrané filmy, krátká videa, zvukové nahrávky či spoty doplněné o doprovodné materiály obsahující metodiku, informace k tématu, zpracované formou otázek a odpovědí, tipy na doplňkové aktivity a pracovní list. Materiály mohou využívat učitelé i rodiče se svými dětmi. Obsah portálu Jeden svět na školách je vhodný jak pro středoškolské studenty, tak pro první a druhý stupeň základních škol. Vzdělávací program Varianty nabízí pedagogům volně dostupné online vzdělávací materiály pro výuku globálního rozvojového vzdělávání, aktivního občanství a dalších témat. V online knihovně najdou učitelé navíc řadu materiálů pro podporu společného vzdělávání, vzdělávání asistentů pedagoga a rozvoj demokratické kultury ve škole. 

English Grammar Online (dostupné pouze v anglickém jazyce) je výukový web zaměřený na angličtinu (gramatika, slovíčka, psaní, testy apod.).

RoboMise je vzdělávací on-line hra zaměřená na výuku programování v češtině, vytváření vlastního programu pomocí editoru úloh. Úlohy od základních přes pokročilé až k cyklům s podmínkou atp.

Code obsahuje kurzy pro výuku informatiky a programování pro všechny věkové kategorie (nemusí být plně v češtině).

Pravopisně.cz je web zaměřený na český jazyk poskytující pravopisná cvičení, větné rozbory, souhrn všech pravidel, literární testy atd.

Česká spořitelna překlopila své vzdělávací programy v rámci Abecedy peněz do on-line prostředí a připravila nové hry a soutěže. Žáci na druhém stupni se pak mohou spolu se středoškoláky zapojit do hry Tajuplná cesta. Interaktivní počítačová hra teenagery přenese do zahraničí a umožní jim v napínavé detektivce prožít první zkušenosti s brigádou. A vším, co pobyt v zahraničí na vlastní pěst a s omezenými prostředky obnáší. Všechny úkoly rozvíjející finanční gramotnost jsou koncipované tak, aby je zvládly děti samy.

Projekt podporující výuku psaní všemi deseti Psaní hravě pro školy, je on-line nástroj, jehož použití je nyní pro učitele pro výuku na dálku jako školní licence zcela zdarma. Pro učitele je připraven i návod Jak na domácí výuku.

Webový portál Čtenářská gramotnost a projektové vyučování je určený pro učitele základních škol. Soustřeďuje veškeré podstatné informace vztahující se k rozvoji čtenářské gramotnosti: články s tipy do výuky, přípravy na vyučování, důležité zdroje informací, a to k těmto oblastem: čtenářství, tvůrčí psaní, projektové vyučování, mediální výchova.

Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na stránkách onlinecvičení, cvičení lze dělat bez přihlášení, registrace je nutná, pokud se žák se účastnit soutěží a úkolů.

Mediální gramotnost tříbí Svět médií a jeho Otevřená učebnice, ve které naleznete zpracované kapitoly z mediální výchovy. 

Slavné dny na internetové televizi Stream, výukové materiály do občanské nauky ZŠ a SŠ, kdy u videa k dané události je ikonka pracovního listu pro žáky a metodické listy pro pedagogy (jsou pouze u vybraných videí).

Česká televize nabízí na portále Odpoledka archiv dílů z jarního období, které se věnují tématům, která se volně pojí se školní výukou na druhém stupni. Také na portále ČT edu stále nabízí volně dostupná vzdělávací videa pro učitele, žáky i rodiče. Videa pro všechny stupně vzdělávání vybírají zkušení učitelé s odpovídající aprobací.