14. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (PSV)

V pátek 9. 6. 2023 se uskutečnilo 14. jednání PSV, jehož hlavním úkolem bylo schválení Dokumentu KAP III.

Jednání se konalo prezenčně od 9 hodin v kruhovém sále Zastupitelstva Jihočeského kraje, č. 2010, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Schválený Dokument KAP III naleznete zde.

Dokument projde dalším schvalovacím procesem – schválením v Regionální stálé konferenci a pracovní skupinou MŠMT.