Komunikace a řízení výuky

V této sekci jsou umístěné odkazy, které vám pomohou zaměřit on-line výuku tím správným směrem. Naleznete zde zajímavé aplikace pro komunikaci a řízení výuky, podpůrné weby k těmto aplikacím i odkazy na návody k vytváření výukových videí.

Na začátek by bylo vhodné seznámit se s 15 zásadami on-line pedagogiky na webu zřízeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na webových stránkách MŠMT ČR jsou dále v sekci Komunikace uvedeny v abecedním pořadí nástroje, které lze pro komunikaci s žáky a studenty a řízení výuky využít.

 

Zajímavé aplikace pro komunikaci a řízení výuky

Na základě podnětů a zkušeností učitelů v ČR z jarního období pandemie byl spuštěn portál Učíme se, který umožňuje živý přenos učitele a jeho prezentace, přihlášení o slovo, zkoušení žáků a nahrání materiálů (bližší popis viz webové stránky). Nutná je registrace pomocí školního e-mailu. Portál je zdarma, v českém jazyce a nabízí uživatelsky velmi přívětivé prostředí.

Aplikace Google Classroom slouží pro vytvoření kurzu a následnou komunikaci s žáky a studenty formou příspěvků v sekci Stream. Prostřednictvím aplikace můžete zadávat domácí úlohy, vytvářet úkoly a otázky. Do aplikace je nutné se registrovat pomocí e-mailu, je zdarma, v českém jazyce a nabízí uživatelsky velmi přívětivé prostředí. Společnost Google nabízí také dvě aplikace pro uskutečňování videokonferencí a videohovorů, Google Meet a Google Hangouts. Obě aplikace pracují na podobném principu s tím rozdílem, že pro vytvoření videokonference v Google Meet je nutné mít účet G-Suite – sada nástrojů umožňující spojení, přístup a ovládání (např. Gmail, Cloudové uložiště, Disk, aplikace Sejf atd.). Google Hangouts je zdarma, Google Meet je v základní verzi (maximální délka schůzky 1 hodina, maximální počet účastníků 100) rovněž zdarma. Aplikace od Google Inc. jsou v českém jazyce, nabízejí snadnou ovladatelnost a uživatelsky velmi přívětivé prostředí. Společnost dále zveřejnila informace týkající se online vzdělávání pro školní rok 2020/2021 formou příručky a videí na webu Grow with Google.

Platforma SmartClass+ nabízí možnost vytvářet různá cvičení vhodná např. k výuce cizích jazyků. Aplikace dále podobně jako Google Classroom slouží k řízení výuky, je v anglickém jazyce a nabízí poměrně přívětivé uživatelské prostředí.

Aplikace ClassFlow umožňuje vytvoření virtuální třídy pro interaktivní výuku zaměřenou na spolupráci pedagogů s žáky či studenty. V aplikaci lze v reálném čase využít virtuální tabuli, spustit rychlé hlasování, vytvořit lekci, aktivitu, kvíz či test nebo přidávat příspěvky k výuce. Jedná se o velmi povedenou a snadno ovladatelnou aplikaci do níž je nutné se registrovat pomocí e-mailu. Je zdarma, v českém jazyce a nabízí uživatelsky velmi přívětivé prostředí.

Open Source vpsFree je nástroj pro komunikaci v podobě videokonferencí nebo videohovorů bezpečnou a privátní formou – komunikace je šifrovaná. Není nutné se registrovat pomocí e-mailu, jelikož videokonference/videohovor probíhají online v rozhraní webové stránky. Open Source je v českém jazyce a má uživatelsky velmi přívětivé prostředí. Účastníky jednoduše pozvete k hovoru zasláním vygenerovaného odkazu.

Open Source Jitsi nabízí technicky i legálně dostupný software pro komunikaci v podobě videokonferencí nebo videohovorů bez nutnosti registrace online v rozhraní webové stránky. Součástí jsou funkce jako sdílení plochy, virtuální zvednutí ruky či ztlumení ostatních účastníků videokonference či videohovoru. Open Source je snadno ovladatelný, nabízí uživatelsky velmi přívětivé prostředí a je v anglickém jazyce s možností přepnutí do českého jazyka.

Open Source BigBlueButton je nástroj pro komunikaci v podobě videokonferencí nebo videohovorů, v jehož rámci lze využít nadstavbu Greenlight pro vytváření vlastních virtuálních místností jednoduše kliknutím na zaslaný odkaz. Nutná je registrace pomocí e-mailu, je v českém i anglickém jazyce a nabízí uživatelsky velmi přívětivé prostředí.

Aplikace Adobe Connect je komunikační nástroj pro uskutečňování videokonferencí a videohovorů, který nabízí funkce jako sdílení plochy či vytvoření zpětné vazby mezi pedagogem a studenty např. prostřednictvím vyjádření souhlasu či nesouhlasu. Zmíněné funkce lze využít při online výuce. Společnost Adobe nabízí 30denní free trial verzi, do aplikace je nutné se registrovat pomocí e-mailu, je v anglickém jazyce a nabízí uživatelsky poměrně přívětivé prostředí. K aplikaci existuje jednoduchý návod pro uživatele v českém jazyce.

Společnost Microsoft nabízí aplikaci Teams pro uskutečňování videokonferencí či videohovorů. Součástí jsou funkce sdílení plochy, možnost práce s webovými aplikacemi balíčku Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint) a připojení až 300 účastníků. Aplikace vyžaduje registraci pomocí e-mailu, možná je také instalace aplikace do PC či mobilního zařízení. Přístup k videokonferenci či k videohovoru je možný rovněž prostřednictvím zaslaného odkazu. Tato možnost je vhodná pro žáky, kteří nemají balíček MS Teams ve svém PC či mobilním zařízení. Teams je v českém jazyce a nabízí uživatelsky velmi přívětivé prostředí. Microsoft Inc. dále nabízí výuková videa na webu Škola na dálku. Zde je mimo jiné možné seznámit se a poté využívat Šablony písemek pro MS Forms (nástroj umožňuje tvorbu písemek např. podle ročníku či zaměření, ale také jejich sdílení). K dispozici je rovněž e-mail týmu Microsoft pro školství skolstvi@microsoft.com poskytující odborné poradenství, licenční pomoc apod. Společnost K-net, zabývající se ICT, pak zveřejnila na kanále Youtube Webinář pro školy s novinkami v aplikaci MS Teams.

Společnost SMART Technologies nabízí Smart výukový software on-line pro pedagogy a studenty ke sdílení materiálů a individuální či skupinovou práci v on-line prostředí. K dispozici je rovněž aplikace Smart Notebook, která nabízí různé druhy nástrojů, např. kreslení, práci s objekty, pojmové mapy apod. Výukový software i aplikace jsou v anglickém jazyce. K využití výukového softwaru je nutná registrace pomocí e-mailu. Aplikace Smart Notebook vyžaduje instalaci do PC či mobilního zařízení, verze basic je zdarma a k jejímu využívání není nutná interaktivní tabule.

Aplikace BookWidgets je vhodný nástroj pro interaktivní výuku umožňující vytvářet úkoly, oznámení pro žáky a také získat od nich zpětnou vazbu. Pomocí aplikace lze vytvářet kvízy, křížovky nebo didaktické testy. Šetří čas díky automatickému opravování a lze ji spojit např. s Google Classroom. Aplikace vyžaduje registraci pomocí e-mailu, její instalace do PC či mobilního zařízení není nutná. Je zcela zdarma, v anglickém jazyce a nabízí velmi přívětivé prostředí. Po registraci Vás průvodce aplikací doslova „navede“ k vytvoření vlastních interaktivních cvičení.

Aplikace Socrative umožňuje vytvoření testů či zábavných kvízů on-line s volbou možnosti typu odpovědi – více možností, pravda/lež nebo krátká odpověď. Kromě standardních otázek lze také vkládat obrázky, např. mapy pro rozpoznání země, vlajky apod. K dispozici je verze pro pedagogy (Socrative Teacher) i studenty (Socrative Student). Do aplikace je nutné se registrovat pomocí e-mailu, je v anglickém jazyce a nabízí uživatelsky velmi přívětivé prostředí. Základní verze aplikace (maximální počet účastníků 50, spuštění pouze jedné aktivity v reálném čase) je zdarma. Rovněž je dostupná v App Store a Google play pro mobilní zařízení.

TOGlic nabízí 16 různých výukových aktivit, jako BingoKřížovky nebo Obrázkové puzzle pro domácí vyučování žáků zábavnou formou. Aplikace vyžaduje registraci pomocí e-mailu, po níž můžete využít již připravené materiály, vytvářet a sdílet vlastní aktivity nebo poslat aktivity na žákovská zařízení a sledovat průběh jejich práce. Aktivity lze vytvořit na míru prakticky pro jakýkoli předmět vyučovaný na prvním či druhém stupni základní školy. Aplikace je zdarma, v českém jazyce a nabízí uživatelsky velmi přívětivé prostředí. Novinkou je možnost vytváření domácích úkolů bez nutnosti dlouhé přípravy či plánování.

Portál Flippity.net umožňuje vytvářet interaktivní úkoly zábavnou formou např. v podobě her nebo kvízů. K dispozici jsou šablony s menu obsahující demo verzi, instrukce a vzor (zdrojový soubor) pro sdílení v MS Excel. Šablony jsou dostupné zdarma, k jejich použití není nutná registrace, jsou v anglickém jazyce a nabízí velmi přívětivé prostředí.

Aplikace Moodle je využívána např. v rámci výuky studentů na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Je vhodná spíše pro starší studenty středních, resp. vysokých škol. Pomocí aplikace lze vytvořit kurz (matematika, cizí jazyk), zadávat domácí úlohy, komunikovat prostřednictvím diskusního fóra, provádět hodnocení apod. V porovnání s aplikacemi Google Classroom či TOGlic má však Moodle uživatelsky náročnější prostředí. Vytvoření vlastního účtu je rovněž časově náročnější. Nutnou registraci lze provést v českém jazyce, samotné prostředí aplikace je v českém a částečně v anglickém jazyce. Registrací získáte možnost přidání až 50 účastníků a 200 MB dat pro ukládání souborů. Některé další úkony lze provést v anglickém jazyce, např. vytvořit vlastní webovou stránku.

Aplikace Trello je komunikační nástroj, který slouží ke správné organizaci projektů, např. on-line výuky. Můžete vytvořit tým, zadávat úkoly a sledovat jejich průběh a dokončení. Do aplikace je nutné se registrovat pomocí emailu, je zdarma, v českém jazyce a nabízí uživatelsky přívětivé prostředí.

Aplikace Padlet.com umožňuje vytvářet elektronické nástěnky. Lze ji tedy využít jako komunikační nástroj pro organizaci nebo sdílení při on-line vzdělávání. Do aplikace je nutné se registrovat pomocí e-mailu, je v českém jazyce a nabízí uživatelsky velmi přívětivé prostředí. Rovněž je dostupná v App Store a Google play pro mobilní zařízení. Verze basic je zdarma.

Aplikace Zoom je vhodný komunikační nástroj, podobný aplikaci Skype, určený pro uskutečňování videokonferencí a videohovorů. Aplikace vyžaduje registraci pomocí e-mailu, možná je také instalace aplikace do PC či mobilního zařízení. Po přihlášení můžete vytvořit vlastní virtuální místnost, do které lze pozvat jednotlivé účastníky prostřednictvím odkazu zaslaného e-mailem nebo jiným komunikačním nástrojem: Messenger, Viber, WhatsApp apod. Výhodou oproti aplikaci Skype je funkce „Sdílení“ (tzv. Share). Funkce umožňuje přejít do módu vzdálené plochy. Můžete tak názorně poukázat např. na chyby v dokumentech sdílených žáky či studenty nebo naopak vyzdvihnout podstatné prvky v prezentacích svých žáků či studentů. Jedná se o velmi sofistikovaný nástroj, aplikace je v základní verzi (neomezený počet setkání, maximální počet účastníků 100) zdarma a v anglickém jazyce.

Aplikace Cisco nabízí mj. komunikaci až 100 účastníků či funkci sdílení plochy. Vyžaduje registraci pomocí e-mailu, možná je také instalace aplikace do PC či mobilního zařízení. Cisco je zdarma, v anglickém jazyce a nabízí uživatelsky velmi přívětivé prostředí, v některých prvcích podobné aplikaci Zoom.

Aplikace ClickMeeting je nástroj umožňující komunikaci na snadno použitelné videokonferenční platformě. Po přihlášení můžete vytvořit událost s možností přístupu pro více uživatelů či pro jednotlivce zadáním hesla. Dále můžete vytvořit adresář účastníků a pozvat je prostřednictvím jejich telefonního čísla k videohovoru. Aplikace vyžaduje registraci pomocí e-mailu, její instalace do PC či mobilního zařízení není nutná. ClickMeeting nabízí 30denní free trial verzi, je v anglickém jazyce a nabízí uživatelsky poměrně přívětivé prostředí, v některých prvcích podobné aplikaci Zoom.

Společnost Audiopro nabízí videokonferenční cloudové služby. V rámci služby Lifesize mohou organizace využívat nabídku neomezeného množství setkání, neomezené délky hovoru či připojení až 25 účastníků. Společnost nabízí 180denní trial free verzi.

Síť Cesnet poskytuje videokonferenční a webkonferenční služby, které jsou částečně v českém a částečně v anglickém jazyce. Nutná je registrace softwaru klienta pro Android a iOS zcela zdarma, pro MS Windows a MacOS X je dostupná 30denní trial free verze. Služba má uživatelsky méně přívětivé prostředí.

 

Podpůrné weby k aplikacím a řízení výuky

Webové stránky projektu SYPO (SYstematická POdpora pro všechny učitele a ředitele) fungují jako podpůrný nástroj pro začínající učitele, učitele s praxí a ředitele. Součástí je nabídka webinářů na podporu distanční výuky. Web dále nabízí další tipy a zdroje informací jako např. webové stránky DigiKoalice Učíme se on-line.

Webová stránka Ve škole popisuje, jak připravit on-line pracovní listy pro žáky a studenty zábavnou formou prostřednictvím aplikace Wizer.me. K dispozici jsou články, zajímavé tipy a další nástroje. Pomocí aplikace můžete vytvářet vlastní pracovní listy, vkládat obrázky či videa. Na webu je uveden jednoduchý návod, jak s aplikací pracovat. Aplikace vyžaduje registraci e-mailem, v základní verzi je zdarma, v anglickém jazyce a nabízí uživatelsky poměrně přívětivé prostředí.

Portál Talentpoint.cz je zaměřený především na děti a mladší žáky. Uvádí různé tipy na vhodné aktivity, např. aplikace či návody podporující tvořivost a kreativitu dětí zábavnou formou Zabav děti a Tvořivé děti. Součástí jsou také odkazy na vzdělávací videa NEZkreslená věda na Youtube popisující různá témata z oblasti vědy pro děti a mladší žáky. Talentpoint.cz také uvádí odkazy některých ústavů Akademie věd České republiky zaměřující se na tipy pro pokusy na doma i do školy, např. Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. 

Web Deloitte nabízí možnost webinářů pro učitele a ředitele základních, středních a vysokých škol s cílem zajistit v této situaci distanční formu výuky. Na toto téma byl zaměřen webcast Vzdělávání v době koronaviru. Témata se týkala nastavení on-line výuky nebo technologií vhodných pro konkrétní typy škol. Na webu se lze také přihlásit k odběru novinek týkajících se dalších seminářů a webcastů pořádaných společností Deloitte.

Webové stránky Pedagogicke.info je server pro pedagogy, na němž jsou uváděny příspěvky týkající se nejen online výuky. Na webu jsou umístěny články od různých autorů, které uvádějí zkušenosti, rady a postupy ohledně online výuky, např. Jak na online výuku nejen v období uzavření škol.

 

Nástroje pro vytváření výukových videí

Výukové video je možné vytvořit na webu Škola v pyžamuPro založení třídy je nutná registrace pomocí školního e-mailu. Při registraci vyhledáte vlastní školu a třídu. Na webu lze dále zadávat domácí úkoly nebo se setkat on-line.

Canva je nástroj pro vytváření či úpravu prezentací a videí. Do aplikace je nutné se zaregistrovat pomocí e-mailu, je v českém jazyce, zdarma a má uživatelsky velmi přívětivé prostředí.

Prezi je cloudový nástroj pro vytváření prezentací s interaktivním procházením. Do aplikace je nutné se zaregistrovat pomocí e-mailu, je v anglickém jazyce a v základní 14denní free trial verzi nabízí vytváření videí nebo úpravu designu importem dat či animací. Má uživatelsky náročnější prostředí, funguje s výše zmíněnými aplikacemi, např. Google Meet, MS Teams, Zoom, Cisco apod.


Powtoon je nástroj pro vytváření animovaných videí nebo prezentací pomocí šablon a obrazců. Do aplikace je nutné se zaregistrovat pomocí e-mailu, je částečně v anglickém, částečně v českém jazyce a nabízí pouze 3denní free trial verzi. Oproti aplikaci Prezi má však uživatelsky přívětivější prostředí.