PSV KAP

Při realizaci projektu Krajský akční plán vzdělávání v Jihočeském kraji (11/2015–10/2021) se uskutečnilo 11 jednání Pracovní skupiny Vzdělávání, z toho 1× distanční formou a 4× prostřednictvím korespondenčního hlasování. K nejdůležitějším závěrům práce PSV patřilo schválení Dokumentů KAP a rámců investičních projektů (pro SŠ a VOŠ, oblast zájmového a neformálního vzdělávání a oblast speciálního školství), bez nichž by školy nemohly žádat o dotace z programu IROP.