Jednání pracovních týmů v roce 2023

Koncem ledna proběhla další jednání pracovních týmů. Jako první zahájil 24. ledna 2023 tým Podpora pracovníků ve vzdělávání, 25. ledna. 2023 následoval tým Polytechnika, následující týden, 30. ledna, se sešly týmy KARIPO a Rovné příležitosti. Na programu byly připomínky k analýze potřeb v území a analýza potřeb škol. Další jednání se odehrála v posledním dubnovém týdnu: členové týmů připomínkovali Prioritizaci potřeb a Roční akční plány 2023–2025. Předposlední setkání členů všech týmů se uskutečnilo v úterý 20. 6. 2023 v salonku restaurace Hoch Špalíček. Na programu byly závěry z Dokumentu KAP III ve vztahu k aktivitám výzvy č. 02_23_018 Akční plánování v území – IDZ. Poslední jednání týmů se uskutečnila v říjnu (9. 10. Polytechnika, 11. 10. KARIPO, 24. 10. dopoledne Podpora pracovníků ve vzdělávání a odpoledne tým Rovné příležitosti), členové se kromě aktuálních otázek ve vzdělávání zabývali evaluačními dokumenty.