Výsledky Šetření profesní orientace žáků

V dubnu a květnu probíhalo na základních a středních školách Šetření profesní orientace žáků.

Šetření bylo realizováno prostřednictvím dotazníku pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a posledních ročníků středních škol. Výsledkem jsou mimo jiné informace o profesní orientaci žáků, volbě povolání a studia, potřebách kariérového poradenství atd. Na následujících odkazech jsou přístupné zprávy z tohoto šetření za celý Jihočeský kraj:

Šetření profesní orientace žáků posledních ročníků_SŠ_JČK_2022 + Příloha_šetření PO_SŠ_JČK_2022

Šetření profesní orientace_ZŠ_JČK_2022 + Příloha_šetření PO_ZŠ_JČK_2022

Kromě výsledků šetření za Jihočeský kraj obdrží školy, jejichž žáci odevzdali potřebný počet odpovědí, tzv. kartu školy, která obsahuje informace o plánech žáků po ukončení školy, hodnocení školy apod. Karty jsou již postupně distribuovány na jednotlivé školy.