13. PSV

14. 3. 2023 – 13. jednání PSV distanční formou (prostřednictvím MS Teams)

Hlavní úkoly: projednání aktualizované podoby dvou seznamů investičních projektů připravených pro čerpání v novém IROP, a to Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona a Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury pro oblast zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení.

Schválené dokumenty:

Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle par. 16 odst. 9 školského zákona (aktualizace 2023_03)

Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro oblast zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení (aktualizace 2023_03)

 

Zápis 13 PSV

Prezentace KAP III_13_PSV_RT_2023_03_14