Dokumenty v rámci KAP I

Dokumentace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje:

Analytická část

Stanovení priorit:

Návrh řešení: 

Přílohy:


Schválení Dokumentu KAP Pracovní skupinou pro schvalování Krajských akčních plánů ustanovenou MŠMT:

Aktuální verze Seznamu projektových záměrů a Příloha k Seznamu projektových záměrů (výzva č. 86 pro speciální školství)