Dokumenty v rámci KAP I

DOKUMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU JIHOČESKÉHO KRAJE:

Kompletní Dokument KAP I byl Pracovní skupinou pro schvalování Krajských akčních plánů schválen 29. 5. 2017 

Analytická část

 

Stanovení priorit:

 

Návrh řešení: 

 

Přílohy:


Schválení Dokumentu KAP Pracovní skupinou pro schvalování Krajských akčních plánů ustanovenou MŠMT:

 

Aktuální verze Seznamu projektových záměrů a Příloha k Seznamu projektových záměrů (výzva č. 86 pro speciální školství)


Výzkum profesní orientace žáků 2018

Věková struktura pedagogů středních škol v Jihočeském kraji