Kontakty

Kontaktní e-mail: kap@kraj-jihocesky.cz

Kontakty na členy realizačního týmu projektu KAP:
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – oddělení ekonomiky, strategií a projektů

Hlavní manažer projektu

Ing. Hynek Čížek, Ph.D., vedoucí oddělení

tel.: 386 720 900

e-mail: cizek@kraj-jihocesky.cz

Finanční/projektová manažerka

Ing. Michaela Kleinová Pešková

tel.: 386 720 906

e-mail: kleinova@kraj-jihocesky.cz

Projektová manažerka

Mgr. Jana Vonášková Poračanová

tel.: 386 720 916

e-mail: poracanova@kraj-jihocesky.cz

Projektová manažerka

Lenka Nováková

tel.: 386 720 940

e-mail: novakoval@kraj-jihocesky.cz