Důležité dokumenty

Na těchto stránkách naleznete dokumenty vytvořené projektovým týmem (Dokument KAP III), dále dokumenty z předcházejícího projektu KAP (Dokument KAP I a Dokument KAP II), k dispozici jsou rovněž odkazy na materiály, které souvisejí s realizací projektu KAP III.

OP VVV Výzva akční plánování v území

Postupy KAP III