Zdroje pro 1. stupeň ZŠ

Khan Academy je vzdělávací web, který zdarma nabízí výuková videa zejména z matematiky (algebra, aritmetika, trigonometrie, geometrie), organické chemie, kosmologie a astronomie či programování. Existuje také v podobě mobilní aplikace Perpetuum. Vyžaduje základní registraci.

Scio zpřístupnilo částečně zdarma (popřípadě za dobrovolný příspěvek; většina obsahu zůstává za poplatek) procvičovací testy z matematiky (např.: algebra, analytická geometrie, matematická analýza) a českého jazyka (např.: mluvnice, literární historie, literatura a čtenářská gramotnost, mluvnice, sloh a komunikace). Testy jsou určeny pro všechny ročníky SŠ a nasměrují vás na odkaz pro děti a rodiče či odkaz pro školu (učitele) – nutné zadat kód školy a heslo pro přihlášení do aplikace ScioDat (pokud jimi nedisponujete, použijte odkaz pro děti a rodiče).

Nakladatelství Fraus nabízí za poplatek všechny své elektronické učebnice (všechny předměty) pro základní i střední školy a také své tištěné pracovní sešity. Další web  nakladatelství Škola s nadhledem slouží také pro procvičování. Další web Škola s nadhledem slouží také pro procvičování. Vzdělávací portál Fred nabízí za poplatek (ve zkušební verzi na 30 dní zdarma) knihovnu multimediálních výukových materiálů, testových úloh a testů, doplňkové materiály k učebnicím, které jsou univerzálně využitelné, jednoduchý nástroj pro přípravu výuky a tvorbu interaktivních prezentací, prostor pro sdílení a komunikaci se žáky a kolegy na škole, také přehledy a statistiky.

Procvičování češtiny odkudkoliv a v čemkoliv, od interaktivní tabule až po mobil je dostupné na Umíme česky. Mluvnice, pravopis, práce s textem a netradiční postupy výuky jsou perfektně zpracované od lehké do těžké obtížnosti ve velmi přehledných formátech.

Moderní vzdělávací on-line kurzy nabízí portál Red Monster. Obsahuje kompletní učivo pro dané předměty a ročníky, za poplatek. 

Matika.in nabízí v hravé formě matematiku pro 1.–9. ročník základních škol. Jde o online procvičování úloh z matematiky pro žáky základních škol. Neomezené množství úloh, automatická kontrola vyřešených úloh, možnost volit obtížnost i úlohy.

Zlatka.in se zaměřuje na zlepšení finanční gramotnosti žáků prostřednictvím online testů a her a také pomocí pracovních listů (ty je nutné tisknout a jsou vhodné spíše pro práci ve škole). Pokud se zaregistrují na webu i rodiče, mají možnost zpětné kontroly vyřešených úkolů.

Gramar.in slouží k procvičení i výuce gramatiky českého jazyka pro 1.–6. třídu základních škol a pro 4. ročník SŠ. 

Geograf.in nabízí procvičení zeměpisu formou slepých map, her a dalších typů úloh vždy s ohledem na daný zeměpisný kontinent.

Umímeto.cz je platformou umožňující procvičování látky z češtiny, angličtiny, němčiny, matematiky, programování, zeměpisu, biologie, chemie nebo cvičení zaměřená na fakta. Pro učitele je poskytována školní zkušební licence zdarma na 2 měsíce, nutná registrace.

GeoGebra je bezplatným programem pro interaktivní výuku funkcí, aritmetiky, geometrie, algebry, analýz a dalších oblastí. Poskytuje i matematické aktivity pro věk 15–18 let. Program lze kromě stažení (off-line použití) využívat i on-line. Umožňuje stažení řady specifických aplikací (i pro mobilní zařízení). GeoTest je učební pomůcka pro zadávání, řešení a vyhodnocování geometrických konstrukčních úloh v úzké návaznosti na GeoGebru, která je jejím jádrem. Hodí se především na výuku planimetrie.

Učebnice a pracovní sešity Hejného metody vydané H-mat, o.p.s., v elektronické podobě k dispozici i s metodikami za poplatek. On-line prostředí umožňuje i tvorbu vlastních pracovních listů.

Včelka umožňuje procvičovat čtení, angličtinu a španělštinu. Interaktivní cvičení jsou obzvláště vhodná pro děti se specifickými poruchami učení (především dyslexie) nebo pro cizince. Pro domácí použití nabízí vyzkoušení 1 týden zdarma, dále pak za poplatek (měsíc, půl roku, rok). Pro specializovaná pracoviště (PPP, SPC, logopedie) jsou licence vždy zdarma. Pro školy nabízí multilicence, aplikace je možné vyzkoušet 1 měsíc zdarma.

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA nabízí možnost vyzkoušet na 30 dní zdarma Multimediální interaktivní učebnice (MIUČ+). Obsahují materiály pro 1. i 2. stupeň základních škol. Součástí je i výukový portál Matýskova matematika, kde jsou k dispozici videa obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žák tak může pracovat podle něj. Pro 1.–5. ročník základní školy.

Nabla.cz se zaměřuje hlavně na matematiku, v menší míře pak na fyziku, biologii, češtinu, chemii a programování. Na stránce lze najít řešené příklady z uvedených předmětů.

Organizace Člověk v tísni se v souvislosti s uzavřením škol rozhodla dočasně volně zpřístupnit veškerý obsah vzdělávacího portálu Jeden svět na školách tak, aby s ním mohli vyučující pracovat při distanční výuce. Obsah portálu je vhodný jak pro středoškolské studenty, tak pro první a druhý stupeň základních škol. Vzdělávací program Varianty nabízí pedagogům volně dostupné online vzdělávací materiály pro výuku globálního rozvojového vzdělávání, aktivního občanství a dalších témat. V online knihovně najdou učitelé navíc řadu materiálů pro podporu společného vzdělávání, vzdělávání asistentů pedagoga a rozvoj demokratické kultury ve škole. 

English Grammar Online (dostupné pouze v anglickém jazyce) je výukový web zaměřený na angličtinu (gramatika, slovíčka, psaní, testy apod.).

RoboMise je vzdělávací on-line hra zaměřená na výuku programování v češtině, vytváření vlastního programu pomocí editoru úloh. Úlohy od základních přes pokročilé až k cyklům s podmínkou atp.

Code obsahuje kurzy pro výuku informatiky a programování pro všechny věkové kategorie (nemusí být plně v češtině).

Pravopisně.cz je web zaměřený na český jazyk poskytující pravopisná cvičení, větné rozbory, souhrn všech pravidel, literární testy atd.

Webový portál Čtenářská gramotnost a projektové vyučování je určený pro učitele základních škol. Soustřeďuje veškeré podstatné informace vztahující se k rozvoji čtenářské gramotnosti: články s tipy do výuky, přípravy na vyučování, důležité zdroje informací, a to k těmto oblastem: čtenářství, tvůrčí psaní, projektové vyučování, mediální výchova.

Česká spořitelna překlopila své vzdělávací programy v rámci Abecedy peněz do on-line prostředí a připravila nové hry a soutěže. Děti se pobaví a zároveň se zábavnou formou seznámí se základy hospodaření. Prostřednictvím interaktivních her si mohou hrát na dospělé nebo zkusit, jaké to je, být podnikatelem. Všechny úkoly rozvíjející finanční gramotnost jsou koncipované tak, aby je zvládly děti samy.

Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na stránkách onlinecviceni, cvičení lze dělat bez přihlášení, registrace je nutná, pokud se žák se účastnit soutěží a úkolů.

Pro žáky 1. stupně základních škol využijete portál Školákov.eu. Je možné procvičovat český jazyk, matematiku, vlastivědu a anglický jazyk.

Mediální gramotnost tříbí Svět médií a jeho Otevřená učebnice, ve které naleznete zpracované kapitoly z mediální výchovy. 

Pro všechny žáky 1. stupně ZŠ, kteří zrovna nemůžou do školy, je připravený speciální pořad plný zajímavostí na Rádiu Junior nazvané Skoro školní vysílání z pokojíčku Vendy, Fráni.

Česká televize vrátila do vysílání ČT2 pořad s názvem UčíTelka. Žáci si tak mohou procvičit látku z jarních dílů. Také na portále ČT edu stále nabízí volně dostupná vzdělávací videa pro učitele, žáky i rodiče. Videa pro všechny stupně vzdělávání vybírají zkušení učitelé s odpovídající aprobací.

Dějepis v 21. století je projekt Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů zaměřený na soudobé dějiny a dějepisné vzdělávání. Nabízí materiály pro distanční studium i možnosti jejich tvorby. Jde o lekce sestavené z řady pomůcek, které byly již vyzkoušeny ve školách. Upraveny jsou tak, aby je bylo možné využít bez větší přípravy učitelů či žáků k výuce na dálku.

Projekt Učíme online je komunitní aktivitou neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s komunitou GUG.cz, GEG ČR, Microsoft Studentské Trenérské Centrum, Microsoft Innovative Educator Experts, společnostmi Google ČR, Microsoft ČR a American Academy. Pomáhá učitelům s přechodem z běžné výuky do on-line prostředí. Nabízí webináře pro učitele včetně videotéky, kde je možné najít specifické tipy pro výuku daného předmětu. Zaměřuje se na základní školy.

Web Informační aktovka obsahuje tipy pro učitele na užitečné zdroje, aplikace a jiné pomocníky do on-line výuky. Každá z informačních aktovek se věnuje konkrétnímu předmětu nebo širším okruhům, jako jsou například průřezová témata.