Zdroje pro 1. stupeň ZŠ

Khan Academy je vzdělávací web, který zdarma nabízí výuková videa zejména z matematiky (algebra, aritmetika, trigonometrie, geometrie), organické chemie, kosmologie a astronomie či programování. Existuje také v podobě mobilní aplikace Perpetuum. Vyžaduje základní registraci.

Scio zpřístupnilo zdarma desítky procvičovacích testů z matematiky (např.: algebra, analytická geometrie, matematická analýza) a českého jazyka (např.: mluvnice, literární historie, literatura a čtenářská gramotnost, mluvnice, sloh a komunikace). Testy jsou určeny pro všechny ročníky SŠ a nasměrují vás na odkaz pro děti a rodiče či odkaz pro školu (učitele) – nutné zadat kód školy a heslo pro přihlášení do aplikace ScioDat (pokud jimi nedisponujte, použijte odkaz pro děti a rodiče).

Nakladatelství Fraus zpřístupňuje prostřednictvím odkazu Učení doma zdarma všechny své elektronické učebnice (všechny předměty) pro základní i střední školy. Nabízí také své tištěné pracovní sešity za výrobní ceny (nabídka může pomoci hlavně rodičům pro domácí procvičování), více informací rodiče naleznou zde. Další web  nakladatelství Škola s nadhledem slouží také pro procvičování. Vzdělávací portál Fred zdarma nabízí knihovnu multimediálních výukových materiálů, testových úloh a testů, doplňkové materiály k učebnicím, které jsou univerzálně využitelné, jednoduchý nástroj pro přípravu výuky a tvorbu interaktivních prezentací, prostor pro sdílení a komunikaci se žáky a kolegy na škole, také přehledy a statistiky.

Procvičování češtiny odkudkoliv a v čemkoliv, od interaktivní tabule až po mobil je dostupné na Umíme česky. Mluvnice, pravopis, práce s textem a netradiční postupy výuky jsou perfektně zpracované od lehké do těžké obtížnosti ve velmi přehledných formátech.

Moderní vzdělávací on-line kurzy nabízí portál Red Monster. Obsahuje kompletní učivo pro dané předměty a ročníky, do konce školního roku je poskytoval zdarma. 

Matika.in nabízí v hravé formě matematiku pro 1.–9. ročník základních škol. Jde o online procvičování úloh z matematiky pro žáky základních škol. Neomezené množství úloh, automatická kontrola vyřešených úloh, možnost volit obtížnost i úlohy.

Zlatka.in se zaměřuje na zlepšení finanční gramotnosti žáků prostřednictvím online testů a her a také pomocí pracovních listů (ty je nutné tisknout a jsou vhodné spíše pro práci ve škole). Pokud se zaregistrují na webu i rodiče, mají možnost zpětné kontroly vyřešených úkolů.

Gramar.in slouží k procvičení i výuce gramatiky českého jazyka pro 1.–6. třídu základních škol a pro 4. ročník SŠ. 

Geograf.in nabízí procvičení zeměpisu formou slepých map, her a dalších typů úloh vždy s ohledem na daný zeměpisný kontinent.

Umímeto.cz je platformou umožňující procvičování látky z češtiny, angličtiny, němčiny, matematiky, programování, zeměpisu, biologie, chemie nebo cvičení zaměřená na fakta. Pro učitele je poskytována školní zkušební licence zdarma na 2 měsíce, nutná registrace.

GeoGebra je bezplatným programem pro interaktivní výuku funkcí, aritmetiky, geometrie, algebry, analýz a dalších oblastí. Poskytuje i matematické aktivity pro věk 15–18 let. Program lze kromě stažení (off-line použití) využívat i on-line. Umožňuje stažení řady specifických aplikací (i pro mobilní zařízení). GeoTest je učební pomůcka pro zadávání, řešení a vyhodnocování geometrických konstrukčních úloh v úzké návaznosti na GeoGebru, která je jejím jádrem. Hodí se především na výuku planimetrie.

Učebnice a pracovní sešity Hejného metody vydané H-mat, o.p.s., v elektronické podobě po dobu uzavření škol zdarma k dispozici i s metodikami. On-line prostředí umožňuje i tvorbu vlastních pracovních listů.

Včelka umožňuje procvičovat čtení, angličtinu a španělštinu. Interaktivní cvičení jsou obzvláště vhodná pro děti se specifickými poruchami učení (především dyslexie) nebo pro cizince. Pro domácí použití nabízí vyzkoušení 1 týden zdarma, dále pak za poplatek (měsíc, půl roku, rok). Pro specializovaná pracoviště (PPP, SPC, logopedie) jsou licence vždy zdarma. Pro školy nabízí multilicence, aplikace je možné vyzkoušet 1 měsíc zdarma.

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro 1. i 2. stupeň základních škol). Součástí je i výukový portál Matýskova matematika, kde jsou k dispozici videa obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žák tak může pracovat podle něj. Pro 1.–5. ročník základní školy.

Nabla.cz se zaměřuje hlavně na matematiku, v menší míře pak na fyziku, biologii, češtinu, chemii a programování. Na stránce lze najít řešené příklady z uvedených předmětů.

Zapojit prvky počítačové hry do výuky je možné zkusit prostřednictvím Minecraft for Education (v angličtině). Jedná se o verzi oblíbené PC hry uzpůsobené pro vzdělávací prostředí. O tom, jak hra najde uplatnění při výuce programování nebo chemie, si v češtině můžete přečíst zde. Formulář pro možnost využití Minecraft zdarma až do konce června naleznete zde.

Organizace Člověk v tísni se rozhodla nabídnout učitelům zdarma své výukové a vzdělávací materiály. Zpřístupnila jim přes 270 audiovizuálních lekcí obsahujících dokumentární, ale i hrané filmy, krátká videa, zvukové nahrávky či spoty doplněné o doprovodné materiály obsahující metodiku, informace k tématu, zpracované formou otázek a odpovědí, tipy na doplňkové aktivity a pracovní list. Materiály mohou využívat učitelé i rodiče se svými dětmi. Obsah portálu Jeden svět na školách je vhodný jak pro středoškolské studenty, tak pro první a druhý stupeň základních škol. Vzdělávací program Varianty nabízí pedagogům volně dostupné online vzdělávací materiály pro výuku globálního rozvojového vzdělávání, aktivního občanství a dalších témat. V online knihovně najdou učitelé navíc řadu materiálů pro podporu společného vzdělávání, vzdělávání asistentů pedagoga a rozvoj demokratické kultury ve škole. 

English Grammar Online (dostupné pouze v anglickém jazyce) je výukový web zaměřený na angličtinu (gramatika, slovíčka, psaní, testy apod.).

RoboMise je vzdělávací on-line hra zaměřená na výuku programování v češtině, vytváření vlastního programu pomocí editoru úloh. Úlohy od základních přes pokročilé až k cyklům s podmínkou atp.

Code obsahuje kurzy pro výuku informatiky a programování pro všechny věkové kategorie (nemusí být plně v češtině).

Pravopisně.cz je web zaměřený na český jazyk poskytující pravopisná cvičení, větné rozbory, souhrn všech pravidel, literární testy atd.

Webový portál Čtenářská gramotnost a projektové vyučování je určený pro učitele základních škol. Soustřeďuje veškeré podstatné informace vztahující se k rozvoji čtenářské gramotnosti: články s tipy do výuky, přípravy na vyučování, důležité zdroje informací, a to k těmto oblastem: čtenářství, tvůrčí psaní, projektové vyučování, mediální výchova.

Česká spořitelna překlopila své vzdělávací programy v rámci Abecedy peněz do on-line prostředí a připravila nové hry a soutěže. Děti se pobaví a zároveň se zábavnou formou seznámí se základy hospodaření. Prostřednictvím interaktivních her si mohou hrát na dospělé nebo zkusit, jaké to je, být podnikatelem. Všechny úkoly rozvíjející finanční gramotnost jsou koncipované tak, aby je zvládly děti samy.

Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na stránkách onlinecvičení, cvičení lze dělat bez přihlášení, registrace je nutná, pokud se žák se účastnit soutěží a úkolů.

Pro žáky 1. stupně základních škol využijete portál Školákov.eu. Je možné procvičovat český jazyk, matematiku, vlastivědu a anglický jazyk.

Mediální gramotnost tříbí Svět médií a jeho Otevřená učebnice, ve které naleznete zpracované kapitoly z mediální výchovy. 

EasyLingo uvolnilo ke stažení e-book Angličtina na cesty, který vychází z nejprodávanějšího kurzu u nás v oblasti cestovní angličtiny. Kapitoly Doprava, Kempování, Zábava, Nakupování, Památky, Řešení problémů, Záchranná služba – každá kapitola obsahuje fráze a slovíčka, seřazená podle neurolingvistických technik pro snadnější zapamatování.

Pro všechny žáky 1. stupně ZŠ, kteří zrovna nemůžou do školy, je připravený speciální pořad plný zajímavostí na Rádiu Junior nazvané Skoro školní vysílání z pokojíčku Vendy, Fráni.

Česká televize spustila podporu vzdělávání s pořady vysílanými každý všední den na ČT2 pro 1. stupeň ZŠ s názvem UčíTelka od 9.00 do 12.00. Také spustila portál ČT edu, kde nabízí volně dostupná vzdělávací videa pro učitele, žáky i rodiče. Videa pro všechny stupně vzdělávání vybírají zkušení učitelé s odpovídající aprobací.