PSV KAP III

Pracovní skupina Vzdělávání působí i v novém projektu KAP III, a to v podobném složení jako v tom předcházejícím. Její složení a činnost se řídí Statutem a Jednacím řádem.

Statut PSV

Jednací řád PSV