13. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (PSV) – prostřednictvím MS Teams

Letošní první jednání PSV se uskutečnilo v úterý 14. 3. 2023, proběhlo v on-line prostředí. Na programu bylo schválení dvou aktualizovaných Rámců pro investice: pro oblast speciálního školství a oblast zájmového, neformálního vzdělávání a celoživotního učení. Materiály z jednání jsou k dispozici zde.