Projekt P-AP

Projekt Metodická podpora akčního plánování (P-AP) navazuje na IPs Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) a Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP).

Účelem projektu P-AP je vytvořit jednotný model akčního plánování, které vychází ze stávající dobré praxe ve školách (SŠ, ZŠ, MŠ), v území a v krajích (KAP, MAP), a zvýšit tak kvalitu i naplňování strategických i akčních cílů na všech úrovních vzdělávacího systému. Pracovníci projektu poskytují metodickou podporu realizátorům KAP, MAP a školám s projekty tzv. šablon. Projekt P-AP trvá od prosince 2021 do listopadu 2023, více informací na Metodická podpora akčního plánování.

Členka realizačního týmu KAP III Lenka Nováková se účastní setkání Krajského strategického týmu, který s různými aktéry ve vzdělávání řeší především otázky týkající se procesu akčního plánování. 

Metodickou podporu pro realizační tým KAP III a pro střední a vyšší odborné školy má v Jihočeském kraji na starosti Ing. Hana Čiháková, Ph.D.

Kontakty: hana.cihakova@npi.cz, tel.: 724 652 217.

 

Metodickou podporu pro MAP zajišťuje Bc. Soňa Baueršímová, DiS.

Kontakty: sona.bauersimova@npi.cz, tel.: 605 485 691.