Zdroje pro SŠ

Khan Academy je vzdělávací web, který zdarma nabízí výuková videa zejména z matematiky (algebra, aritmetika, trigonometrie, geometrie), organické chemie, kosmologie a astronomie či programování. Existuje také v podobě mobilní aplikace Perpetuum. Vyžaduje základní registraci.

Scio zpřístupnilo částečně zdarma (popřípadě za dobrovolný příspěvek; většina obsahu zůstává za poplatek) procvičovací testy z matematiky (např.: algebra, analytická geometrie, matematická analýza) a českého jazyka (např.: mluvnice, literární historie, literatura a čtenářská gramotnost, mluvnice, sloh a komunikace). Testy jsou určeny pro všechny ročníky SŠ a nasměrují vás na odkaz pro děti a rodiče či odkaz pro školu (učitele) – nutné zadat kód školy a heslo pro přihlášení do aplikace ScioDat (pokud jimi nedisponujte, použijte odkaz pro děti a rodiče).

Isibalo – poskytuje výuková videa zejména z matematiky, dále pak z fyziky a chemie. Web nabízí srozumitelně vysvětlenou látku ve videích, ale i příklady na procvičení.

Techambition poskytuje zdarma stovky interaktivních lekcí středoškolské matematiky (verze zdarma má tentokrát omezenou funkcionalitu). Jejím prostřednictvím může učitel zadávat matematické příklady a detailně sledovat, jak se studentům daří je vypracovávat. Aplikace zároveň díky využití umělé inteligence na základě práce studentů doporučí učiteli, které nabízené učební postupy (např. skupinová výuka, testování s doplňující diskuzí, samostudium atd.) mohou zařadit do hodin.

Nakladatelství Fraus nabízí za poplatek všechny své elektronické učebnice (všechny předměty) pro základní i střední školy a také své tištěné pracovní sešity (nabídka může pomoci hlavně rodičům pro domácí procvičování). Další web  nakladatelství Škola s nadhledem slouží také pro procvičování. Vzdělávací portál Fred nabízí za poplatek (ve zkušební verzi na 30 dní zdarma) knihovnu multimediálních výukových materiálů, testových úloh a testů, doplňkové materiály k učebnicím, které jsou univerzálně využitelné, jednoduchý nástroj pro přípravu výuky a tvorbu interaktivních prezentací, prostor pro sdílení a komunikaci se žáky a kolegy na škole, také přehledy a statistiky.

GeoGebra je bezplatným programem pro interaktivní výuku funkcí, aritmetiky, geometrie, algebry, analýz a dalších oblastí. Poskytuje i matematické aktivity pro věk 15-18 let. Program lze kromě stažení (off-line použití) využívat i on-line. Umožňuje stažení řady specifických aplikací (i pro mobilní zařízení). GeoTest je učební pomůcka pro zadávání, řešení a vyhodnocování geometrických konstrukčních úloh v úzké návaznosti na GeoGebru, která je jejím jádrem. Hodí se především na výuku planimetrie.

MATH4U nabízí rozsáhlé možnosti procvičování učiva celé středoškolské matematiky a geometrie. Učitelé si mohou pro své žáky sestavit testy z více než 4 000 otázek, a to zdarma. Procvičovací aplikaci mohou využívat žáci i zcela samostatně bez nutnosti koordinace práce s učitelem.

Výukové kurzy angličtiny v různých úrovních nabízí BBC LEARNING ENGLISH s tradicí téměř 80 let (dostupné pouze v anglickém jazyce). Web zároveň poskytuje řadu krátkých výukových videí na nejrůznější témata zaměřená na specifika anglického jazyka.

Uceleně velmi dobře zpracované učebnice matematiky a fyziky pro 2. stupeň základní školy a pro vyšší gymnázia naleznete na Realisticky.cz. Autorem je jihočeský učitel Martin Krynický. Naleznete zde, jak výukový materiál s vyřešenými příklady, tak příklady jako samostatné zadání.

Výukový on-line materiál Doktor Matika poskytuje na své platformě srozumitelně zpracovaný výklad jako videonahrávku (obsah je částečně zdarma).

Projekt Nový Amos nabízí zdarma materiály ke státním maturitám z českého jazyka, angličtiny, němčiny, španělštiny, ruštiny, francouzštiny a matematiky. Veškerý obsah je zpracováván výhradně středoškolskými kantory. Projekt vyniká efektivním využitím sociálních sítí k zapojení studentů do studia zábavnou formou na specializovaných webech. 

Pro žáky gastronomických oborů je výbornou pomůckou web Kulinářské umění, kde jsou k dispozici videokurzy a testy on-line zdarma, stačí se pouze zaregistrovat.

Pro studenty a pedagogy SPŠ a SOU stavební je určena aplikace Stawebnice. Jedná se o interaktivní příručku v oblasti zděných staveb, kterou lze využít jak v samotných hodinách při výkladu odborné látky, tak pro samostudium. Aplikaci mohou využívat i ostatní zájemci o stavební obor.

Pomůckou pro doplnění možných zdrojů vzdělávání studentů vysokých i středních škol stavebního zaměření je informační projekt Koordinuj.cz, který řeší jednotlivé stavební procesy od přípravy stavby až po její demolici. Spolupracující firmy zde prezentují formou videí své postupy při realizaci staveb, technologie, které jsou doplněny o produktové linky.

V rámci projektu TechPedia vzniklo portfolio moderních bezplatných výukových pomůcek (výkladové moduly, pracovní listy, testy apod.) pro technicky zaměřené odborné střední školy. Materiály jsou k dispozici v češtině, angličtině, němčině, španělštině a slovenštině na portálu TechPedia. Mezi témata např. patří bezdrátové sítě, internet věcí, moderní datová rozhraní, nová generace multimediálních sítí a aplikací, optické systémy a sítě, optoelektronika, fotonika a senzory, moderní modulační metody atd.

V projektu Inovace vyššího odborného vzdělávání vznikají tzv. otevřené digitální zdroje (ODZ), později budou k dispozici rovněž masivní online otevřené kurzy. Dosud dokončené materiály jsou k dispozici na webové stránce Inovace VOV.

Olomoucký kraj nabízí k dispozici centrální databázi výukových textů sloužících pro výuku technických a přírodovědných předmětů (biologie, fyzika, chemie, elektrotechnika, strojírenství, řemesla). Elektronické učebnice naleznete na stránkách ELUC. Pro plné využívání je třeba se zaregistrovat. 

Digitální studijní materiály odborných ekonomických předmětů SŠ z oblasti marketing, management, ekonomie, obchodní provoz se zaměřením na maloobchod a základy logistiky (výklad, cvičení a testy) zdarma nabízí portál JanWe

He.lp for English zpřístupnil svoji výukovou aplikaci English Me pro všechny žáky, studenty a učitele na jeden týden zdarma. Aplikace nabízí výukové materiály, testy, cvičení, rady apod., pro maturitní ročníky je zde možné najít jasné a stručné vysvětlení gramatiky a cvičení k daným gramatickým jevům. Příspěvky jsou tvořeny zkušenými učiteli a lektory angličtiny. 

Městská knihovna v Praze nabízí více než 1700 titulů e-knih zdarma. Dostupnost titulů z české i světové klasiky prózy, dramat i poezie ocení zejména studenti, kteří shánějí četbu ze seznamů doporučených knih. Ale nabídka je mnohem širší – detektivky, současná česká beletrie, historické romány, dobrodružné příběhy.

Učitel angličtiny Bronislav Sobotka nabízí na svém youtubovém kanálu nejrůznější tematická videa týkající se specifik anglického jazyka. Stejný autor nabízí i Výukový kurz s praktickými radami, tipy a triky, které pomohou posunout úroveň angličtiny studenta. 

Projekt podporující výuku psaní všemi deseti Psaní hravě pro školy, je on-line nástroj, jehož použití je nyní pro učitele pro výuku na dálku jako školní licence zcela zdarma. Pro učitele je připraven i návod Jak na domácí výuku.

Moderní dějiny nabízejí kvalitně zpracované výklady událostí minulého století. Materiály ve formě prezentací či pracovních textů jsou vhodné nejen pro dějepis, ale i pro občanskou výchovu. 

Portál TrainBra.in se zaměřuje na kritické myšlení, rozvíjí schopnost efektivně pracovat se svým rozumem a logikou.

Nabla.cz se zaměřuje na biologii, fyziku, matematiku, češtinu, chemii a programování Na stránce lze najít řešené příklady z uvedených předmětů. Speciální sekce jsou připraveny i pro maturanty, jimž mj. nabízí řešené maturitní testy z minulých let.

English Grammar Online (dostupné pouze v anglickém jazyce) je výukový web zaměřený na angličtinu (gramatika, slovíčka, psaní, testy apod.).

Články z anglických výukových časopisů Play, RR, Gate a Bridge a k nim vytvořená cvičení, aby s nimi mohli pracovat žáci a jejich rodiče, zpřístupnil nyní portál bridge-online.

Stránky Němčina zdarma nabízí testy, vysvětlení gramatiky a slovní zásoby, reálie a mnoho dalšího z oblasti německého jazyka a germanistiky.

Nyní můžete mimořádně pro své domácí studium využívat licence Study balíčků Lingea.cz zdarma. Najdete zde rozsáhlou gramatiku, konverzaci, mluvnici či bohatý slovník slangu, a to vše pro 6 hlavních jazyků (angličtina, francouzština, italština, němčina, ruština, španělština).

Organizace Člověk v tísni se rozhodla nabídnout učitelům zdarma své výukové a vzdělávací materiály. Zpřístupnila jim přes 270 audiovizuálních lekcí obsahujících dokumentární, ale i hrané filmy, krátká videa, zvukové nahrávky či spoty doplněné o doprovodné materiály obsahující metodiku, informace k tématu, zpracované formou otázek a odpovědí, tipy na doplňkové aktivity a pracovní list. Materiály mohou využívat učitelé i rodiče se svými dětmi. Obsah portálu Jeden svět na školách je vhodný jak pro středoškolské studenty, tak pro první a druhý stupeň základních škol. Vzdělávací program Varianty nabízí pedagogům volně dostupné online vzdělávací materiály pro výuku globálního rozvojového vzdělávání, aktivního občanství a dalších témat. V online knihovně najdou učitelé navíc řadu materiálů pro podporu společného vzdělávání, vzdělávání asistentů pedagoga a rozvoj demokratické kultury ve škole. 

Pravopisně.cz je web zaměřený na český jazyk poskytující pravopisná cvičení, větné rozbory, souhrn všech pravidel, literární testy atd.

Code obsahuje kurzy pro výuku informatiky a programování pro všechny věkové kategorie (nemusí být plně v češtině).

Česká spořitelna překlopila své vzdělávací programy v rámci Abecedy peněz do on-line prostředí a připravila nové hry a soutěže. Žáci na druhém stupni se pak mohou spolu se středoškoláky zapojit do hry Tajuplná cesta. Interaktivní počítačová hra teenagery přenese do zahraničí a umožní jim v napínavé detektivce prožít první zkušenosti s brigádou. A vším, co pobyt v zahraničí na vlastní pěst a s omezenými prostředky obnáší. Všechny úkoly rozvíjející finanční gramotnost jsou koncipované tak, aby je zvládly děti samy.

Umímeto.cz je zpoplatněnou platformou umožňující procvičování látky z češtiny, angličtiny, němčiny, matematiky, programování, zeměpisu, biologie, chemie nebo cvičení zaměřená na fakta. Pro učitele je poskytována školní zkušební licence na 60 dnů zdarma.

Moderní vzdělávací on-line kurzy nabízí zpoplatněný portál  Red Monster. Pro SŠ jsou k dispozici pouze témata Planeta Země a přírodní sféra, Obecná buněčná biologie a Základy tvorby webových stránek. Zkušební verze je zdarma.

Mediální gramotnost tříbí Svět médií a jeho Otevřená učebnice, ve které naleznete zpracované kapitoly z mediální výchovy. 

Corinth3d.com poskytuje 3D vzdělávací přírodovědné modely zdarma – moderní technologie se špičkovým výukovým obsahem. 1500 odborně garantovaných 3D modelů mohou učitelé použít ve výukových materiálech.

WocaBee je aplikace zaměřená na učení anglických slovíček. V současné době zdarma po celé období uzavření škol. Aplikaci lze používat po dobu 1 měsíce zdarma.

On-line kurz Elements of Al vyvinutý Helsinskou univerzitou (dostupné pouze v anglickém jazyce) představuje, co je umělá inteligence, co je a není s ní možné provádět. Kurz kombinuje praktickou i teoretickou výuku.

Encyklopedie fyziky nabízí velmi obsáhlou a podrobně zpracovanou řadu témat této oblasti doplněných o zvukové, obrazové i video ukázky.

Dějepis v 21. století je projekt Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů zaměřený na soudobé dějiny a dějepisné vzdělávání. Nabízí materiály pro distanční studium i možnosti jejich tvorby. Pro potřeby on-line výuky je k dispozici databáze Soudobé dějiny on-line audiovizuálních materiálů a pramenů i kompletní výukové aplikace k moderním dějinám.

 

Učebnice, testy, časovou přímku a další materiály ze všech historických období nabízí web Dějepis.com.

 

On-line testy z dějepisu zaměřené na různá časová období naleznete na Dějěpisně.cz.

 

Zajímavým zdrojem učebnic je elektronická knihovna Jihomoravského kraje eJMŠKOLY webová knihovna (jsou zde učebnice pro ZŠ, SŠ i VŠ, které mohou využít i středoškoláci).

Pro učitele občanské výchovy je vhodný e-learning Občankáři, který ale momentálně nabízí pouze dva kurzy orientované na moderní dějiny a multikulturní výchovu: Mytologie sounáležitosti – Multikulturní výchova jako teorie i praxe a Občanka v souvislostech – Moderní události v historických paralelách.

Videa k podpoře výuky občanské nauky nebo společenských věd lze nalézt na Youtube účtu organizace Politika Z.

Geograf.in nabízí procvičení zeměpisu formou slepých map, her a dalších typů úloh vždy s ohledem na daný zeměpisný kontinent.

Na stránkách České televize najdete všechny díly pořadu Škola doma, který se zaměřuje na podporu žáků při přípravě na přijímací řízení. Také můžete využít portál ČT edu, kde jsou volně dostupná vzdělávací videa pro učitele, žáky i rodiče. Videa pro všechny stupně vzdělávání vybírají zkušení učitelé s odpovídající aprobací.

Přes 200 000 publikací Národní knihovny je dostupných online prostřednictvím aplikace Kramerius.

Na webu CERMAT - Jednotná přijímací zkouška je možné nalézt testová zadání, data a analýzy, právní předpisy a v neposlední řadě i přípravu na přijímací zkoušky a maturitu.

Podpoře vzdělávání pomocí moderních ITC technologií se věnuje portál Ve škole, kde lze nalézt nejen výukové materiály pro různé předměty (matematická, čtenářská a digitální gramotnost, polytechnika a robotika, výuka jazyků), ale také webináře zaměřené na výuku na dálku, od představení šikovných aplikací pro vzdálenou výuku až po praktické zkušenosti s touto výukou. 

Také některé vysoké školy poskytují přehledy využitelných, volně přístupných materiálů, z nichž některé mohou být vhodné i pro středoškoláky. Např. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze je nabízí v ucelené formě na stránce Studijní materiály (vhodné i) pro středoškoláky. Fakulta strojní ČVUT poskytuje podklady svých přípravných kurzů matematiky zdarma. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT zaujala nabídkou prezenčních přednášek pro středoškoláky, v on-line podobě lze doporučit kanál Na ubrousek, který vlastní jeden z absolventů FJFI. Technická univerzita v Liberci má svůj Elearningový portál přístupný i pro veřejnost. Západočeská univerzita v Plzni nabízí web Bav se vědou.

Program vědců Skype a Scientist (dostupné pouze v anglickém jazyce) páruje vědce a učebny pro krátké, živé rozhovory. Zároveň se přizpůsobuje konverzacím se skupinami, které jsou uvízlé doma, s dětmi a dospělými.

DRILL and SKILL nabízí online procvičování z řady předmětů (počítání, slovíčka, chemické názvosloví, přírodopisné poznávačky, slepé mapy). Nutná registrace – k vyzkoušení zdarma pro celou školu po dobu 2 měsíců.

Služba Old Maps Online (dostupné pouze v anglickém jazyce) umožňuje vyhledávat historické mapy míst na celém světě.

Pro názornou výuku výtvarné výchovy může posloužit Google Arts and Culture (dostupné pouze v anglickém jazyce), který prezentuje fotografie mnoha uměleckých děl.

Slavné dny na internetové televizi Stream, výukové materiály do občanské nauky ZŠ a SŠ, kdy u videa k dané události je ikonka pracovního listu pro žáky a metodické listy pro pedagogy (jsou pouze u vybraných videí).

K domácí výuce lze využít i audioportál Českého rozhlasu mujRozhlas, který nabízí různé nahrávky od vzdělávacích témat až třeba po čtenářské deníky. Rovněž volně audioknihy převážně z oblasti povinné četby.