Schválení Dokumentu KAP III

Po schválení Dokumentu KAP III Pracovní skupinou Vzdělávání 9. 6. 2023 jej schválila i Regionální stálá konference 26. 6. 2023. Následně byl Dokument postoupen MŠMT k projednání v Pracovní skupině pro schvalování Krajských akčních plánů.

Kompletní Dokument KAP III byl MŠMT, resp. Pracovní skupinou pro schvalování Krajských akčních plánů schválen 14. 7. 2023.

Všechny části Dokumentu naleznete zde.