15. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (PSV)

Toto jednání probíhalo 18.–28. 7. 2023 jako písemné projednávání – elektronické korespondenční hlasování.

Vyhlásil jej předseda PSV Mgr. Pavel Klíma na základě článku 4 odstavce 4 Jednacího řádu PSV. K tomuto kroku jsme přistoupili, aby mohla být uskutečněna veškerá opatření potřebná pro včasné předání Rámce pro investice pro oblast speciálního školství sekretariátu Regionální stálé konference (RSK) ke schválení členy RSK před termínem plánovaného vyhlášení výzvy IROP v listopadu 2023. Vzhledem k záměru MMR stanovit tzv. krajské obálky u výzev IROP pro oblast speciálního školství zahájila PSV proces vedoucí k prioritizaci již předložených projektových záměrů, které jsou zařazeny do Rámce pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona. Prvním krokem tohoto procesu je schválení kritérií pro zmíněnou prioritizaci.

Zápis a schválená kritéria naleznete zde.