Další jednání pracovních týmů

Dne 31. 8. 2022 se rozběhla série dalších jednání pracovních týmů. Jako první zahájil podtým Spolupráce s VŠ, který se posunul v hledání řešení modelu systému učitelských praxí na fakultách Jihočeské univerzity, které připravují budoucí učitele.

V úterý 13. září 2022 se setkal tým Podpora pracovníků ve vzdělávání a ve čtvrtek 15. září tým Polytechnika. Následující týden se sešly týmy Rovné příležitosti – 19. září a KARIPO – 22. září. Na programu bylo dopracování finální podoby projektových fiší, které již prošly připomínkováním členy jednotlivých týmů. Dále byly členům týmů předloženy podklady k prioritizaci projektů a k dalším krokům postupu při tvorbě Dokumentu KAP III. 

Příští jednání týmů se uskuteční 8. listopadu 2022 v rámci konference Kompas vzdělávání pro 21. století.