16. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (PSV)

V červenci členové PSV schválili kritéria pro prioritizaci projektů pro program IROP v oblasti speciálního školství, v září pak tyto projekty ohodnotili. Členky realizačního týmu sestavily výslednou tabulku a od 25. září do 4. října probíhá písemné projednávání – elektronické korespondenční hlasování o usnesení, jehož výsledkem bude prioritizovaný seznam investičních projektů v oblasti speciálního školství.