Dokumenty v rámci KAP II

DOKUMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU JIHOČESKÉHO KRAJE II:

Kompletní Dokument KAP II byl Pracovní skupinou pro schvalování Krajských akčních plánů schválen 8. 7. 2020

Analytická část:

 

Stanovení priorit:

 

Návrh řešení:

 

Přílohy:

 

Schválení Dokumentu KAP II Pracovní skupinou pro schvalování Krajských akčních plánů ustanovenou MŠMT

 

Aktuální verze Seznamu projektových záměrů a Příloha k Seznamu projektových záměrů (výzva č. 86 pro speciální školství)