Další vzdělávací zdroje

Organizace Člověk v tísni se rozhodla nabídnout učitelům zdarma své výukové a vzdělávací materiály. Zpřístupnila jim přes 270 audiovizuálních lekcí obsahujících dokumentární, ale i hrané filmy, krátká videa, zvukové nahrávky či spoty doplněné o doprovodné materiály obsahující metodiku, informace k tématu, zpracované formou otázek a odpovědí, tipy na doplňkové aktivity a pracovní list. Materiály mohou využívat učitelé i rodiče se svými dětmi. Obsah portálu Jeden svět na školách je vhodný jak pro středoškolské studenty, tak pro první a druhý stupeň základních škol. Vzdělávací program Varianty nabízí pedagogům volně dostupné online vzdělávací materiály pro výuku globálního rozvojového vzdělávání, aktivního občanství a dalších témat. V online knihovně najdou učitelé navíc řadu materiálů pro podporu společného vzdělávání, vzdělávání asistentů pedagoga a rozvoj demokratické kultury ve škole. 

Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) začal na stránce Bulletiny vydávat Speciály pro podporu výuky na dálku, kde je možné nalézt tipy a inspiraci pro podporu vzdělávání na dálku včetně informací o legislativních novinkách, formativním hodnocení, harmonogramu uvolňování v oblasti školství atp.

TED (zkratka ze slov „Technology, Entertainment, Design“ nověji vykládaná jako „Thinkers, Enablers, Doers“) je každoroční konference a platforma postavená kolem hesla „myšlenky hodné šíření“ (ideas worth spreading). Jádrem a nejznámějším výstupem jsou tzv. TED Talks, záznamy z vystoupení, ke kterým jsou zváni hosté z různorodých oblastí vědy, techniky, umění, designu, politiky, vzdělání, kultury, byznysu, ale i občanští aktivisté a lidé, jejichž životní příběh může ostatní inspirovat. Portál ted.com obsahuje přes 3 300 vystoupení, která je možné prohlížet online i stahovat. Několik set videí bylo opatřeno českými titulky.

Profesionálně připravené kurzy určené zejména jako vzdělávání pro firmy i jednotlivce je možné nalézt na Seduco.cz. Zdarma jsou jen některé z nich, za to však za ně můžete obdržet potvrzení. Studentům se mohou hodit například kurzy angličtiny.

Jazykáři mohou využít celosvětově známou aplikaci na učení jazyků Duolingo.

Talentpoint Intellectus, jehož  cílem je podporovat rozvoj dovedností dětí, mládeže, ale i dospělých  prostřednictvím praktického trénování a propojení dovedností s reálným životem, připravil pro učitele Tipy na aktivity v době koronavirových prázdnin, komplexní seznam informací, nápadů a odkazů, které jinak volně kolují po internetu.

Otevřená věda  je projekt Akademie věd ČR, který se systematicky soustředí na podporu zvyšování zájmu o vědu a výzkum. Realizuje mnoho zajímavých aktivit jak pro studenty, tak učitele, mimo jiné ale také vytváří edukativní cyklus NEZkreslená věda. Videa je rovněž možné najít na youtube.com/playlist.

Také některé vysoké školy poskytují přehledy využitelných, volně přístupných materiálů, z nichž některé mohou být vhodné i pro středoškoláky. Např. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze je nabízí v ucelené formě na stránce Studijní materiály (vhodné i) pro středoškoláky. Fakulta strojní ČVUT poskytuje podklady svých přípravných kurzů matematiky zdarma. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT zaujala nabídkou prezenčních přednášek pro středoškoláky, v on-line podobě lze doporučit kanál Na ubrousek, který vlastní jeden z absolventů FJFI. Technická univerzita v Liberci má svůj Elearningový portál portál přístupný i pro veřejnost. Západočeská univerzita v Plzni nabízí web Bav se vědou.

Mít kam jít je portál pro sdílení volnočasových aktivit, nápadů, návodů, cvičebních lekcí a především dobré mysli od středisek volného času/domů dětí a mládeže z Čech, Moravy i Slezska. Aktivity jsou tříděny podle věku a zaměření, obsahují odkazy na zdroj, jenž materiál poskytl.

Google digitální garáž poskytuje on-line kurzy zaměřené na rozvoj kariéry nebo podnikání vlastním tempem pomocí flexibilních personalizovaných výukových kurzů, které zvyšují digitální gramotnost, posilují sebedůvěru, pomáhají vyniknout u pohovorů či připravují na kariéru.

CodeCamp (dostupné pouze v anglickém jazyce) se dá výborně využít i k učení se programování. Základní kurz je nabízen zdarma.

Salmondo je webová (e-learningová) aplikace pro podporu kariérového poradenství, pomáhá tedy žákům s volbou vhodného studia a kariérní dráhy. Zahrnuje moduly v 3 hlavních tematických okruzích: sebepoznání, plánování a motivace. Aplikace existuje ve dvou verzích: pro ZŠ a pro SŠ. Práci s aplikací lze zařadit přímo do výuky, neboť se věnuje některým tématům z vzdělávacích oblastí (např. Člověk a svět práce na ZŠ či témata ze ZSV na SŠ). Nejvíce je využívána výchovnými a kariérovými poradci a školními psychology pro získání podkladů pro jejich individuální i skupinovou poradenskou činnost a jako její rozšíření. Do konce školního roku je plná verze aplikace zdarma pro všechny ZŠ a SŠ. 

BESIP připravil pro žáky 1. i 2. stupně ZŠ rozsáhlé materiály na podporu dopravní výchovy. Prostřednictvím výukové aplikace Markétina dopravní výchova si mohou děti hravou formou procvičovat svoje znalosti z oblasti bezpečného chování v silničním provozu, mohou se vžít do role chodce, cyklisty nebo třeba spolucestujícího v autě. 

Fyzioklinika je obsáhlou databází cviků a rad, co dělat při bolestech částí těla i návodů na cvičení a správné protahování či posilování.