Druhé kolo jednání pracovních týmů

V květnu a červnu proběhlo druhé kolo jednání pracovních týmů. Jako první se 12. května sešel tým Podpora pracovníků ve vzdělávání, v pondělí 30. května týmy KARIPO a Rovné příležitosti, ve čtvrtek 2. června pak poslední tým Polytechnika. Hlavním úkolem diskuze bylo zjistit, které z návrhů jednotlivých členů týmu bude možné rozpracovat do projektových fiší pro navazující implementační projekty. Byli určeni garanti jednotlivých fiší, kteří mají zpracování na starosti. Hotové návrhy budou rozeslány členům týmu k připomínkování.

Již 16. května se rovněž sešel podtým Spolupráce s VŠ, který pracuje na návrhu modelu systému praxí budoucích pedagogů na školách v Jihočeském kraji.

Týmy se znovu sejdou v září.