8. PSV

24. 3. 2020 - 3. 4. 2020 - 8. jednání PSV: Písemné projednávání – elektronické korespondenční hlasování

Řádné jednání původně stanoveno na 23. 3. 2020, s ohledem na situaci v souvislosti s preventivními opatřeními k zabránění šíření koronaviru změněno na elektronické korespondenční hlasování. 

Vyhlásila jej předsedkyně Pracovní skupiny Vzdělávání RNDr. Jana Krejsová na základě článku 4 odstavce 4 Jednacího řádu PSV. K tomuto kroku bylo přistoupeno z důvodu nutnosti schválení  Dokumentu KAP II – Návrh řešení s přílohou Školská inkluzivní koncepce Jihočeského kraje, přičemž na schválení dokumentů je navázáno podání žádosti v rámci výzvy OP VVV Implementace Krajských akčních plánů II (Dokument KAP II a Školská inkluzivní koncepce jsou povinnou přílohou pro přijatelnost projektu).

Schválené dokumenty:

Dokument KAP II - Návrh řešení s přílohou Školská inkluzivní koncepce Jihočeského kraje (č. usnesení 1/2020/PSV-8)

Dokument KAP II - Návrh řešení_ s ŠIKJčK

Zápis 8. PSV