6. PSV

1. 7. 2019 - 19. 7. 2019 - 6. jednání PSV: Písemné projednávání – korespondenční elektronické hlasování

6. jednání PSV, resp. písemné projednávání – korespondenční elektronické hlasování, navrhla předsedkyně Pracovní skupiny Vzdělávání RNDr. Jana Krejsová na základě článku 4 odstavce 4 Jednacího řádu PSV. K tomuto kroku bylo přistoupeno z důvodu možnosti aktualizace tzv. Rámce/Seznamu projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD. Aktualizace byla provedena vzhledem k tomu, že jsou stále na území Místních akčních skupin vyhlašovány příslušné výzvy, kdy je možné realizovat investiční projekty v rámci CLLD, a PSV chce umožnit, aby na projekty dosáhlo co nejvíce subjektů. Protože však budou výzvy vyhlášeny dříve, než se uskuteční podzimní plánované jednání PSV, bylo zapotřebí schválit aktualizovaný Rámec/Seznam prostřednictvím korespondenčního hlasování. 

Schválené dokumenty:

• aktualizovaný Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD (č. usnesení 1/2019/PSV-6)


Seznam projektových záměrů - aktualizace k 19. 7. 2019

Zápis 6. PSV