10. PSV

5. 5. 2021 - 19. 5. 2021 - 10. jednání PSV: Písemné projednávání – elektronické korespondenční hlasování

Vyhlásil jej předseda Pracovní skupiny Vzdělávání Mgr. Pavel Klíma na základě článku 4 odstavce 4 Jednacího řádu PSV.

K tomuto kroku bylo přistoupeno z důvodů souvisejících s preventivními opatřeními podniknutými proti šíření koronaviru. Dne 21. 4. 2021 bylo členy PSV ukončeno hodnocení projektů středních škol pro IROP v novém programovém období, z nějž vzešlo pořadí projektů, které budou zařazeny do Rámce pro investice do infrastruktury v kraji pro SŠ, VOŠ a konzervatoře. 

Schválené dokumenty:

  • Rámec pro investice do infrastruktury v kraji pro SŠ, VOŠ a konzervatoře  pro nový IROP (č. usnesení 4/2021/PSV-10)

Rámec pro investice do infrastruktury v kraji pro SŠ, VOŠ a konzervatoře

Zápis 10. PSV