2. PSV

27. 5. 2016 - 2. jednání PSV

Představeny výsledky práce jednotlivých pracovních týmů, celkem 36 návrhů (12 celokrajských projektů, 23 šablon) a schválen Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD (usnesení č. 05/2016/PSV-2)

Prezentace KAP_2_PSV_RT_27-05-2016

Prezentace RT_Polytechnika_27-05-2016

Prezentace RT_Nepovinná_témata_27-05-2016

Prezentace RT_KARIPO_27-05-2016

Zápis 2. PSV

2. jednání PSV
2. jednání PSV