11. PSV

7. 6. 2021 - 16. 6. 2021 - 11. jednání PSV: Písemné projednávání – elektronické korespondenční hlasování

V souladu s jednacím řádem rozhodl předseda PSV o vyhlášení procedury písemného hlasování. Úkolem hlasování je schválení zbývajících dvou seznamů investic: Rámce pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona a Rámce pro investice do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení. Předseda rovněž rozhodl o zkrácení lhůty pro vyjádření k návrhu usnesení, důvodem zkrácení je nutnost včasného předání obou rámců sekretariátu RSK, který musí dokumenty zapracovat do RAP a předložit k připomínkovému řízení Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. 

Schválené dokumenty:

  • Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona pro nový IROP (usnesení č. 5/2021/PSV-11) 

Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro oblast speciálního školství

  • Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro oblast zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení pro nový IROP (usnesení č. 6/2021/PSV-11)

Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro oblast zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení

Zápis 11. PSV