12. PSV

17. 1. 2022 - 12. jednání PSV distanční formou (prostřednictvím MS Teams)

Hlavní úkoly: stanovení pracovních týmů, které budou pracovat v novém projektu, a projednání aktualizované podoby dvou seznamů investičních projektů připravených pro čerpání v novém IROP, a to Rámce pro investice do infrastruktury v kraji pro SŠ, VOŠ a konzervatoře a Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury pro oblast zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení.

Schválené dokumenty:

Rámec pro investice do infrastruktury v kraji pro SŠ, VOŠ a konzervatoře (aktualizace 2022)

Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro oblast zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení (aktualizace 2022)

 

Zápis 12. PSV

Prezentace KAP III_12_PSV_RT_2022_01_17