16. PSV

25. 9.–4. 10. 2023 – 16. jednání PSV: Písemné projednávání – elektronické korespondenční hlasování

Vyhlásil jej předseda Pracovní skupiny Vzdělávání Mgr. Pavel Klíma na základě článku 4 odstavce 4 Jednacího řádu PSV.

Vzhledem k záměru MMR stanovit tzv. krajské obálky u výzev IROP pro oblast speciálního školství, přistoupila PSV k prioritizaci již předložených projektových záměrů. Dne 17. 9. 2023 bylo ukončeno hodnocení projektových záměrů, z něhož vzešlo pořadí projektů, které jsou zařazeny do Rámce pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona. Pro zařazení tohoto Rámce do Regionálního akčního plánu je potřeba, aby PSV schválila pořadí projektů a limit 105 % alokace vyhlášené výzvy.

Schválené dokumenty:

Zápis 16 PSV

Rámec pro speciální školství_prioritizace