12. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (PSV) – prostřednictvím MS Teams

12. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání se uskutečnilo v pondělí 17. 1. 2022 distanční formou, prostřednictvím aplikace Microsoft Teams (MS Teams). Jednalo se o první jednání PSV v novém projektu. Hlavní body jednání: stanovení pracovních týmů, které budou pracovat v novém projektu, a projednání aktualizované podoby dvou seznamů investičních projektů připravených pro čerpání v novém IROP, a to Rámce pro investice do infrastruktury v kraji pro SŠ, VOŠ a konzervatoře a Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury pro oblast zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení

Členové PSV mohli zasílat nominace na členství v pracovních týmech do 31. 1. 2022. V projektu KAP III budou pracovat tyto pracovní týmy:

  • KARIPO a podnikavost
  • Polytechnika
  • Rovné příležitosti
  • Podpora pracovníků ve vzdělávání

Pracovní týmy zahájí činnost nejpozději v březnu tohoto roku.

Zápis, schválené dokumenty a prezentaci najdete na tomto odkazu.