Šetření profesní orientace žáků základních a středních škol

V roce 2018 uspořádal Jihočeský kraj v rámci projektu KAP Výzkum vývoje profesní orientace žáků středních škol v Jihočeském kraji. Přišel čas stejné šetření zopakovat a zjistit, zda nastal v tématech nějaký posun, navíc je možné šetření rozšířit pro oblast základních škol.

Šetření bylo realizováno prostřednictvím dotazníku pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a posledních ročníků středních škol. Jako výsledek budou získány informace o profesní orientaci žáků, volbě povolání a studia, potřebách kariérového poradenství atd. 19. 5. 2022 byl ukončen sběr dotazníků od žáků základních i středních škol. Nyní bude firma TREXIMA dotazníky zpracovávat. První výstupy očekáváme na konci srpna tohoto roku. 

Kromě výsledků šetření za Jihočeský kraj obdrží školy, jejichž žáci odevzdali potřebný počet odpovědí, tzv. kartu školy, která bude obsahovat informace nejen o plánech žáků po ukončení školy, ale i hodnocení školy či oblíbené předměty. Data mohou školy využít i pro svoji propagaci.

Dotazník bylo možné uložit a vytisknout, žáci jej mohou v případě zájmu využít pro svoji potřebu.