Jednání pracovních týmů

Jednání týmu Polytechnika

V druhé polovině března se uskutečnila jednání všech čtyř pracovních týmů, které ustanovila PSV: na jednáních byl vyhodnocen Dokument KAP II a byly představeny konkrétní aktivity, které jsou realizovány v navazujících implementačních projektech IKAP II a III. Došlo i na první představy o možných aktivitách pro roční akční plány. Členové týmů nyní samostatně zpracovávají silné a slabé stránky tématu pro SWOT analýzu.

  • v pondělí 21. března 2022 od 9 hodin PT KARIPO a podnikavost
  • v pondělí 21. března 2022 od 13 hodin PT Rovné příležitosti
  • v úterý 22. března 2022 od 9 hodin PT Polytechnika
  • v pátek 25. března 2022 od 9 hodin PT Podpora pracovníků ve vzdělávání
  • v pondělí 28. března 2022 od 10 hodin PT Podpora pracovníků ve vzdělávání, podtým Spolupráce s VŠ