Workshop se zástupci SŠ a VOŠ

Realizační tým uspořádal ve středu 27. listopadu od 9.30 hodin workshop, na kterém ředitelům a zástupcům středních a vyšších odborných škol představil výsledky Prioritizace potřeb na území Jihočeského kraje a podmínky výzvy Implementace KAP II, v rámci které bude realizován projekt naplňující zvolená opatření z prioritních oblastí KAP. Přítomní zástupci škol se rovněž dozvěděli o zapojení Šablon do krajského projektu. Vystoupila také odborná garantka s krátkou informací o školních akčních plánech (ŠAP) a garantka inkluze představila informace o monitorování stavu inkluze v Jihočeském kraji.

Foto Workshop 27. 11. 2019