Tematická setkávání

 5. 11. 2018 - Kázeňské problémy žáků středních škol a způsoby jejich řešení ve školních řádech

Můžete se hlásit na další tematické setkání z oblasti inkluze s lektorkou Mgr. Marikou Kropíkovou. Setkání se uskuteční ve dvou blocích, a to od 8.30 do 12.30 hodin a od 13.30 do 17.30 hodin s tím, že oba bloky budou mít shodný program.

Z kapacitních důvodů je nutné předchozí přihlášení každého účastníka na jeden z termínů – dopoledne, nebo odpoledne. Přihlášení lze provést pouze elektronicky prostřednictvím odkazu uvedeného níže, a to do naplnění kapacity, případně nejpozději do pátku 19. 10. 2018. Za každou organizaci je možná účast max. 2 zástupců.

DOPOLEDNÍ BLOK JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN, zájemci se mohou hlásit na odpolední

Odkaz pro přihlášení: http://www.kraj-jihocesky.cz/dotazniky/prihlaska_kap3.php.

Pozvánka.pdf


27. 3. a 9. 4. 2018 - Rizika virtuálního světa ve školství

Na tematickém setkání dne 27. března a 9. dubna se zájemci mohli seznámit s Riziky virtuálního světa ve školství, jimiž je provedl Ing. Petr Šmíd z prachatické organizace Portus. Nejvíce při setkání zaujaly problémy kyberšikany a všech souvisejících dopadů.

Prezentace - Rizika virtuálního světa

Foto setkání Rizika virtuálního světa 27. 3. 2018
Foto setkání Rizika virtuálního světa 27. 3. 2018
 

20. 3. 2018 – Trendy v kariérovém poradenství

Realizační tým projektu KAP připravil pro zájemce další tematická setkávání - 20. března se uskutečnil workshop Trendy v kariérovém poradenství s lektorkou PhDr. Petrou Drahoňovskou, kde se účastníci dozvěděli něco o nástrojích a technikách v současném moderním kariérovém poradenství včetně využití Kariérového diáře pro holky a kluky.

http://www.karierovydijar.cz/

Foto setkání Trendy v kariérovém poradenství 20. 3. 2018
Foto setkání Trendy v kariérovém poradenství 20. 3. 2018
 
Pomůcky pro kariérové poradce
Foto pomůcek pro kariérové poradce
 

 


20. 2. a 26. 2. 2018 - Plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán u žáků základních a středních škol v souvislosti s vyhláškou č. 27/2016 Sb.

Ve dnech 20. a 26. února proběhla tematická setkání nazvaná Plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán u žáků základních a středních škol v souvislosti s vyhláškou č. 27/2016 Sb. Lektorkou byla Mgr. Marika Kropíková, odbornice certifikovaná MŠMT pro oblast společného vzdělávání. Všechny termíny byly plně obsazené, účastníci se dozvěděli základní informace o tom, kdy a jak tvořit plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány. Lektorka zodpověděla také všechny dotazy, které účastníci položili, a upozornila na všemožná úskalí spojená s podpůrnými opatřeními.

Prezentace - Podpůrná opatření 1. stupeň

Prezentace - Podpůrná opatreni 1. až 3. stupeň

Prezentace - Vyhodnocení naplňování IVP

Foto setkání k inkluzi 26. 2. 2018
Foto setkání k inkluzi 26. 2. 2018
 
Foto setkání k inkluzi 20. 2. 2018
Foto setkání k inkluzi 20. 2. 2018
 

21. 11. 2017 - Školská legislativa v aktuálním znění týkající se společného vzdělávání dětí, žáků a studentů

Dne 21. listopadu 2017 uspořádal RT v Českých Budějovicích ve dvou stejných blocích seminář Školská legislativa v aktuálním znění týkající se společného vzdělávání dětí, žáků a studentů Mgr. Mariky Kropíkové, určený především pedagogům SŠ a VOŠ a zaměřený na právní úpravu vzdělávání dětí, žáků a studentů v intencích legislativního rámce s vymezením kompetencí školy, spolupráci s rodiči, zákonnými zástupci, školskými poradenskými zařízeními a orgány činnými v péči o dítě a činnými v trestním řízení, dále na zdůraznění práv a povinností všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu ve školách a nedílnou součástí byly informace o PLPP, IVP, úpravě ŠVP, vedení dokumentace a dalších náležitostech týkajících se společného vzdělávání; v průběhu setkání byl vyhrazen čas pro odpovědi na konkrétní dotazy z praxe.

Formulář Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáka s PAS

Formulář Využití právníchch opatření při řešení problémového chování žáků

 

Foto setkání k inkluzi 21. 11. 2017
Foto setkání k inkluzi 21. 11. 2017
 

7. - 8. 9. 2017 – Setkání pracovníků jihočeských DDM

Ve dnech 7.- 8. září 2017 se na turistické základně Zálesí prachatického DDM uskutečnilo první z řady tematických setkávání, a to v rámci platformy Nepovinná témata: jednalo se o Setkání pracovníků jihočeských DDM, na kterém kromě obvyklé náplně proběhly ve spolupráci s KAP 3 semináře pro pedagogy volného času (témata: Youtubering – jeho úskalí, možnosti a využití v zájmovém vzdělávání, Lego robotika v zájmovém vzdělávání, Environmentální výchova v zájmovém vzdělávání).