Tematická setkání v únoru

20. a 26. února proběhla tematická setkání nazvaná Plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán u žáků základních a středních škol v souvislosti s vyhláškou č. 27/2016 Sb. Lektorkou byla Mgr. Marika Kropíková, odbornice certifikovaná MŠMT pro oblast společného vzdělávání. Všechny termíny byly plně obsazené, účastníci se dozvěděli základní informace o tom, kdy a jak tvořit plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány. Lektorka zodpověděla také všechny dotazy, které účastníci položili, a upozornila na všemožná úskalí spojená s podpůrnými opatřeními.