Tematická setkání v březnu a dubnu

27. března a 9. dubna se zájemci mohli seznámit s Riziky virtuálního světa ve školství, jimiž je provedl Ing. Petr Šmíd z prachatické organizace Portus. Informacemi nabitý workshop nahlédl na fungování kyberprostoru a na rizika, která se v něm otvírají.

20. března se uskutečnil workshop Trendy v kariérovém poradenství s lektorkou PhDr. Petrou Drahoňovskou, kde bylo možné se dovědět něco o nástrojích a technikách v současném moderním kariérovém poradenství. Účastníci se rovněž seznámili s využitím netradiční pomůcky, s Kariérovým diářem pro holky a kluky.

Více informací naleznete na https://kap.kraj-jihocesky.cz/cs/tematicka-setkavani.