Setkání pracovních týmů v březnu a v červnu 2019

Podruhé se letos pracovní týmy sešly v březnu. Členové se při nich mimo jiné zamýšleli nad SWOT analýzou dané intervence. Dopracované a schválené SWOT analýzy využijeme do analytické části připravovaného Dokumentu KAP II a krajské školské inkluzivní koncepce. Další setkání proběhla v červnu, kdy se týmy pokusily určit priority ve vzdělávání na našem území a navrhnout konkrétní aktivity, které mohou pomoci řešit odhalené slabé stránky. Červnová jednání týmů si nenechali ujít garanti intervencí projektu P-KAP a někteří pomáhají při zpracování projektových fiší. Práce na projektových záměrech by měla být hotova na konci srpna. Plynule tak pokračují práce na tvorbě Dokumentu KAP II.
• Inkluze 1. 3. 2019 a 14. 6. 2019
• Kariérové poradenství a podnikavost 7. 3. 2019 a 20. 6. 2019
• Odborné, další profesní vzdělávání, celoživotní vzdělávání 15. 3. 2019 a 21. 6. 2019
• Polytechnické vzdělávání a infrastruktura 18. 3. 2019 a 6. 6. 2019
• Nepovinná témata 21. 3. 2019 a 13. 6. 2019