Sběr projektových záměrů pro IROP

Do 25. února 2021 probíhal sběr projektových záměrů od středních škol všech zřizovatelů pro nově připravovaný program IROP. Realizační tým KAP obdržel celkem 64 projektových záměrů ve výši přes 652 mil. Kč.

Školy mohly zaslat 1 projektový záměr v rozmezí 2 - 20 mil. Kč, zároveň vyplňovaly tabulku vybavenosti investičním zařízením. Zaslané projektové záměry budou podkladem pro hodnocení, které budou podle předem stanovených a schválených kritérií provádět členové Pracovní skupiny Vzdělávání. Tento postup, tzv. prioritizace, je dán podmínkami programu IROP pro nové programové období (2021-2027) a souvisí rovněž s tím, že na investiční projekty v oblasti školství je pro náš kraj počítáno s alokací cca 300 mil. Kč; při zjišťování absorpční kapacity v roce 2020 vyplynula potřeba těchto projektů několinásobně vyšší.