Projekt P-KAP

Projekt P-KAP jako odborný garant projektu KAP

Odborným garantem je Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), jehož úkolem je podpořit vytváření KAP analytickými, metodickými a poradenskými aktivitami. Děje se tak prostřednictvím individuálního projektu systémového (IPs) Podpora krajského akčního plánování, tzv. P-KAP: http://www.nuv.cz/projekty/pkap. V každém kraji je pak P-KAP zastoupen jedním odborným garantem, který spolupracuje s realizačním týmem projektu, radí s tím, jak krajský akční plán tvořit, působí metodicky přímo „na místě", má své krajské pracoviště. Odborný garant rovněž spolupracuje se středními školami. V Jihočeském kraji je odbornou garantkou Ing. Agáta Kočí. Garantkou oblasti Inkluze je v našem kraji PhDr. Olga Vaněčková, která se zabývá mapováním stavu inkluze na středních školách Jihočeského kraje.

Od 1. 1. 2020 došlo ke sloučení Národního institutu dalšího vzdělávání a Národního ústavu pro vzdělávání do nástupnického subjektu pod názvem Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR), ke konci roku 2020 pak tento subjekt zkrátil název na Národní pedagogický institut (NPI), projekt P-KAP je tedy realizován pod tímto institutem.

Kontakty: