Projekt P-KAP

Projekt P-KAP jako odborný garant projektu KAP

Odborným garantem je Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), jehož úkolem je podpořit vytváření KAP analytickými, metodickými a poradenskými aktivitami. Děje se tak prostřednictvím individuálního projektu systémového (IPs) Podpora krajského akčního plánování, tzv. P-KAP: http://www.nuv.cz/projekty/pkap. V každém kraji je pak P-KAP zastoupen jedním odborným garantem, který spolupracuje s realizačním týmem projektu, radí s tím, jak krajský akční plán tvořit, působí metodicky přímo „na místě", má své krajské pracoviště. Odborný garant rovněž spolupracuje se středními školami. V Jihočeském kraji je odbornou garantkou Ing. Agáta Kočí. Garantkou oblasti Inkluze je v našem kraji PhDr. Olga Vaněčková, která se zabývá mapováním stavu inkluze na středních školách Jihočeského kraje.

Od 1. 1. 2020 došlo ke sloučení Národního institutu dalšího vzdělávání a Národního ústavu pro vzdělávání do nástupnického subjektu Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR), projekt P-KAP je tedy realizován pod tímto institutem.

Kontakty: