Nové tematické setkání

Dne 5. 11. 2018 se uskuteční tematické setkání na téma Kázeňské problémy žáků středních škol a způsoby jejich řešení ve školních řádech. Setkání se bude konat v zasedací místnosti č. 325 v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, B. Němcové 49/3, České Budějovice.

Více informací na https://kap.kraj-jihocesky.cz/cs/tematicka-setkavani.