Konference Kompas vzdělávání pro 21. století: přihlašujte se do 10. 9. 2021

Realizační tým KAP ve spolupráci s Jihočeským krajem a Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity připravuje dvoudenní krajskou konferenci Kompas vzdělávání pro 21. století určenou pro vedení základních a středních škol. Konference se uskuteční 22. a 23. 9. 2021 v univerzitním kampusu JČU v Českých Budějovicích. Jejím cílem je diskuse o filozofii jihočeského školství v 21. století. 

První den se uskuteční panelové diskuse na společná témata pro všechny přítomné, druhý den si účastníci budou moci vybrat z 10 různých workshopů.

Všechny potřebné informace včetně podrobného programu hledejte na webu konference: kompasvzdelavani.cz, kde je také možné se do 10. 9. 2021 přihlásit