Konference Kompas vzdělávání pro 21. století

Realizační tým KAP ve spolupráci s Jihočeským krajem a Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity připravuje na září dvoudenní krajskou konferenci Kompas vzdělávání pro 21. století určenou pro vedení základních a středních škol. Konference se uskuteční 22. a 23. 9. 2021 v univerzitním kampusu JČU v Českých Budějovicích. Jejím cílem je diskuse o filozofii jihočeského školství v 21. století.

Všechny potřebné informace hledejte na webu konference: kompasvzdelavani.cz.