Konečné pořadí projektových záměrů pro IROP

Dne 19. 5. 2021 ukončila Pracovní skupina Vzdělávání hlasování o projektových záměrech, které byly předloženy k zařazení do Rámce pro investice do infrastruktury v kraji pro SŠ, VOŠ a konzervatoře. Členové Pracovní skupiny Vzdělávání Rámec schválili, výsledná tabulka je k dispozici zdeJedná se o seznam projektových záměrů, a to v pořadí podle výsledného ohodnocení členy Pracovní skupiny Vzdělávání. Uvedení projektového záměru v tomto Rámci je povinnou podmínkou pro předkládání projektových záměrů do připravovaného IROP v novém programovém období 2021–2027.

Pracovní skupina dále stanovila hranici pro možnost předložení projektové žádosti do výzvy IROP ve výši 105 % alokace stanovené výzvou pro Jihočeský kraj, přičemž pokud poslední projekt překročí tuto stanovenou hranici, bude také mít možnost předložit projektovou žádost v plném rozsahu.

Podle posledních informací z MMR bude pro Jihočeský kraj stanovena nižší alokace, než jsme očekávali – cca 230–250 mil. Kč, takže možnost podat projektovou žádost bude mít maximálně 26 projektů. Přesná výše alokace bude známa až s vyhlášením výzvy, které se předpokládá na přelomu roku 2021/2022. Pokud získáme přesnější informace o výši alokace dříve, zašleme je školám obratem.