IKAP II - Polytechnika

Do 17. ledna 2020 mohly střední a vyšší odborné školy v Jihočeském kraji zasílat projektové fiše, v nichž uváděly konkrétní aktivity související s podporou polytechnického vzdělávání - především technicky zaměřené kroužky a projektové dny - k naplnění připravovaného projektu v rámci výzvy IKAP II. Sběr námětů byl ukončen, realizační tým KAP obdržel návrhy aktivit od 29 subjektů. Nyní probíhá vyhodnocení a výběr partnerů pro realizaci projektu IKAP II.