Další jednání Pracovního týmu Inkluze

V pondělí 20. ledna 2020 se uskutečnilo první letošní jednání Pracovního týmu Inkluze. Na programu byla diskuze nad dosud hotovými částmi zpracovávané Školské inkluzivní koncepce Jihočeského kraje (ŠIKK). Členové týmu přidávali svoje postřehy a návrhy na doplnění, které mohou být do koncepce zapracovány. Příští setkání je naplánováno na pátek 21. února 2020, úkolem by mělo být projít hotovou pracovní verzi materiálu a navrhnout její poslední doplnění. Členové týmu mohou zaslat připomínky i písemně.