Činnost pracovních týmů v roce 2019

V lednu jsme pokračovali v činnosti našich pracovních týmů, které se sešly, aby zhodnotily, jak se podařilo naplnit návrhy na konkrétní aktivity (návrhy projektů a šablon) z Dokumentu KAP I.

  • Nepovinná témata 16. 1. 2019
  • Polytechnické vzdělávání a infrastruktura 17. 1. 2019
  • Odborné, další profesní vzdělávání, celoživotní vzdělávání 18. 1. 2019
  • Kariérové poradenství a podnikavost 21. 1. 2019

Další setkání proběhnou hned v březnu, začneme pracovat na SWOT analýze tématu a zamyslíme se nad návrhy konkrétních opatření pro Dokument KAP II, respektive pro implementaci v I-KAP II. Pracovní tým Inkluze bude mimo jiné pracovat na podkladech pro školskou inkluzivní koncepci kraje (ŠIKK).