AKTUALIZACE! Tematické setkání Podnikavost - Den s finanční gramotností ZRUŠENO

Vzhledem k opatřením zamezujícím šíření koronavinu byly zrušeny obě části semináře. Realizační tým projektu KAP se pokusí seminář připravit znovu.

Na březen připravil realizační tým dvoudenní tematické setkání Podnikavost - Den s finanční gramotností. Je určené pro všechny pedagogy, kteří se chtějí dozvědět, jak mohou některé metody výuky přispět ke zlepšení úrovně finanční gramotnosti. Primární cílovou skupinou tohoto semináře jsou učitelé základních škol, přihlásit se však mohou i pedagogové škol středních. 

Termín 1. setkání: čtvrtek 12. 3. 2020 od 8.00 do 12.00 hod. v učebně J 326 Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10. Po teoretické části bude od 13.00 následovat exkurze do Budějovického Budvaru. První část bude zaměřena teoreticky a bude se zabývat problematikou finanční matematiky a finanční gramotnosti. Odpolední exkurze využije materiály vzniklé v projektu MatemaTech jako ukázku toho, jak učitelé můžou matematizovat provozy pro žáky základních škol.

Termín 2. navazujícího setkání: čtvrtek 26. 3. 2020 od 9.00 do 15.00 hod. v Základní škole Vimperk, Smetanova 405. V druhém dni semináře se účastníci budou moci podívat přímo do hodin výuky finanční gramotnosti v jednotlivých třídách druhého stupně. Na závěr bude inspirující beseda s ochutnávkou Čokoládovny Jordis.

Bližší informace včetně možnosti přihlášení v příloze Podnikavost - Den s finanční gramotností.pdf